Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy

Zde vám nabízíme výsledky celostátního sčítání dopravy 2020, které poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR a navazují na výsledky z předchozích sčítání.

Sčítání dopravy
2020