Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2020

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020 (CSD2020) poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především v roce 2016 a starší).

Vypočítané hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.

Provedení CSD2020 bylo zpožděno o rok z důvodu posunutí sčítacích termínů jarní části sběru dat, které bylo reakcí na změnu chování dopravy v době vládních opatření proti epidemii covid-19.

Novinkou ve výsledcích je hmotnostní vyjádření kategorií těžkých vozidel LN, SN, SNP, TN a TNV. Hmotnost je vyjádřena jak užitečnou hmotností v tunách tak celkovou hmotností v tunách a najdete ji v kartě „Podrobné výsledky“ ve vysvětlivkách (význam použitých zkratek).

Další novinkou ve výsledcích je doplnění údajů o intenzitách dopravy pro hlukové výpočty dle metodiky CNOSSOS-EU.

Dodavatelem zakázky CSD2020 bylo konsorcium CDVAMP: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., VARS BRNO a.s. a ManpowerGroup s.r.o.; mapy připravilo ŘSD ČR – odbor silniční databanky a NDIC. Upgrade webové aplikace provedla CEDA Maps a.s..