Metodika celostátního sčítání dopravy 2020

Celostátní sčítání dopravy 2020 (CSD2020) bylo ovlivněno pandemií covidu-19. Vlivem vládních opatření proti šíření covidu-19 nebylo možné provést sběr dat ve standardních termínech (od poloviny dubna do konce října 2020). Sběr dat tak probíhal od července 2020 do poloviny října 2020 a od poloviny dubna 2021 do konce června 2021, a to obdobně jako při předchozím sčítání ručním způsobem pomocí mobilní aplikace.

Data – hodinové intenzity dopravy – z automatických sčítačů dopravy (ASD) ve správě ŘSD ČR byla využita jak na dálniční, tak na silniční síti. Na dálnicích I. třídy byla data z ASD doplněna minimálním počtem míst s ručním sčítáním pro podrobnou skladbu dopravy kategorií vozidel dle metodiky CSD. Na dálnicích II. třídy a na síti silnic bylo sčítáno ručním způsobem a pokud byla na sčítacím úseku k dispozici, byla plně využita i data z ASD.

Byla provedena aktualizace koeficientů pro přepočet dat z ručních čtyřhodinových průzkumů na hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy (RPDI) a dalších vypočítaných údajů. K tomu bylo využito dat získaných z vybraných stanovišť ASD ve správě ŘSD a na silnicích nižších tříd z dat přenosných ASD dodavatele. Data byla také využita pro stanovení charakteristických variací intenzit dopravy; srovnáním variací dopravy CSD2020 a CSD2016 byl zjištěn závažný rozdíl ročních variací dopravy a po odborných diskusích byla upravena metodika výpočtu RPDI tak, že byl použit přepočtový koeficient ročních variací z CSD2016. Další požadované výpočty byly provedeny dle standardní metodiky CSD.