Výsledky celostátního sčítání dopravy

na silniční a dálniční síti ČR v roce 2020

V tabulkové a mapové části předkládáme roční průměr denních intenzit – RPDI [voz/24h] v obou směrech.
Tabulková část obsahuje tyto kategorie vozidel:
TV - těžká motorová vozidla celkem
O - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M - jednostopá motorová vozidla
SV - všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
V mapách jsou RPDI vyjádřeny barevnou linií a číselnou hodnotou pro každý sčítací úsek (viz legendy map).
(kliknutím zvolte požadovaný kraj)
Intenzity Středočeský kraj Intenzity Jihomoravský kraj Intenzity Liberecký kraj Intenzity Karlovarský kraj Intenzity Ústecký kraj Intenzity Královéhradecký kraj Intenzity Plzeňský kraj Intenzity Jihočeský kraj Intenzity Pardubický kraj Intenzity Vysočina kraj Intenzity Olomoucký kraj Intenzity Moravskoslezský kraj Intenzity Zlínský kraj Výběr kraje