Intenzity dopravy - Jihočeský kraj

Podrobné hodnoty lze získat po kliknutí na číslo sčítacího úseku.
Kom. Úsek TV O M SV Začátek Konec
D4 1 2-0246 2 764 8 794 62 11 620 vyús.D4 vyús.4
D3 1 2-4986 3 394 9 718 39 13 151 vyús.24, Veselí n.L.jih zaús.603
D4 1 2-6090 - - - - vyús.4 vyús.20
D3 1 2-8531 3 639 11 678 58 15 375 hr.kr.SČ a JČ Chotoviny
D3 1 2-8540 3 824 12 133 60 16 017 Chotoviny Čekanice
D3 1 2-8541 5 237 16 431 81 21 749 Čekanice Měšice
D3 1 2-8550 4 111 12 757 63 16 931 Měšice Planá nad Lužnicí
D3 1 2-8560 4 450 13 651 67 18 168 Planá nad Lužnicí Soběslav
D3 1 2-8570 4 261 12 931 63 17 255 Soběslav Dráchov, x s 23
D3 1 2-8580 4 060 12 187 59 16 306 Dráchov, x s 23 zaús 3, Veselí n.L.sever
D3 1 2-8586 4 112 12 191 54 16 357 zaús 3, Veselí n.L.sever vyús.24, Veselí n.L.jih
D3 1 2-8587 3 518 10 308 42 13 868 zaús.603 Ševětín, vyús.603
D3 1 2-8610 3 784 10 798 53 14 635 Ševětín, vyús.603 Lhotice,x s146
D3 1 2-8620 3 361 9 337 54 12 752 Lhotice,x s146 Úsilné, x s 34
3 2-0016 343 1 984 24 2 351 zaús.120 zaús.do 603H u Chotovin
3 2-0019 310 1 362 24 1 696 hr.kr.Středoč.a Jihoč. zaús.120
19 2-0026 2 769 15 695 71 18 535 x s 603 vyús.00347
19 2-0027 2 142 8 182 60 10 384 vyús.00347 zaús.do D3
3 2-0030 2 623 20 694 150 23 467 zaús.603 vyús.00349, Tábor k.z.
3 2-0031 1 700 15 389 93 17 182 vyús.00349, Tábor k.z. okruž.x s ÚK k nákup centru
3 2-0032 1 705 14 970 99 16 774 okruž.x s ÚK k nákup centru zaús.00349
3 2-0040 1 242 10 876 123 12 241 zaús.00349 Planá n.L.z.z., vyús.409
3 2-0041 1 442 8 144 116 9 702 vyús.409H, Planá n.L. zaús.13531 v Plané
3 2-0042 919 3 927 66 4 912 zaús.13531 v Plané Planá n.L.k.z.
3 2-0043 1 587 11 781 146 13 514 Planá n.L.z.z., vyús.409 vyús.409H, Planá n.L.
3 2-0050 919 3 927 66 4 912 Planá n.L.k.z. Soběslav z.z.
3 2-0051 1 221 5 450 61 6 732 vyús.135, Soběslav zaús.135, Soběslav
3 2-0052 919 4 750 88 5 757 zaús.135, Soběslav Soběslav k.z.
3 2-0053 919 3 927 66 4 912 Soběslav z.z. vyús.135, Soběslav
3 2-0060 1 038 5 069 53 6 160 Soběslav k.z. zaús.159
3 2-0066 1 273 6 101 80 7 454 zaús.159 vyús.23
3 2-0070 760 4 321 76 5 157 vyús.23 Veselí n.L.z.z.
3 2-0071 760 4 321 76 5 157 Veselí n.L.z.z. vyús.603
3 2-0097 399 1 633 9 2 041 zaús.14711, Neplachov zaús.do 603, Ševětín
3 2-0098 544 1 966 37 2 547 vyús.z 24 hr.okr.Tábor a Č.Budějov.
3 2-0099 317 1 235 23 1 575 zaús.1555 Dynín zaús.14711, Neplachov
3 2-0109 253 1 066 26 1 345 hr.okr.Tábor a Č.Budějov. zaús.1555 Dynín
3 2-0110 908 4 993 50 5 951 vyús.ze 603, Borek x s 10576
3 2-0111 1 787 12 373 93 14 253 Č.Budějovice z.z. ul.K rybníku
3 2-0117 1 183 8 673 74 9 930 x s 10576 Č.Budějovice z.z.
3 2-0131 1 787 12 373 93 14 253 ul.K rybníku vyús.20, Okružní ul.
3 2-0132 2 771 15 650 151 18 572 vyús.20, Okružní ul. zaús.157
3 2-0133 3 356 18 037 106 21 499 zaús.20 zaús.14539
3 2-0147 3 504 14 819 135 18 458 zaús.143 vyús.39
3 2-0148 1 805 7 652 58 9 515 vyús.39 hr.ok.Č.Bud.a Č.Krum.
3 2-0149 1 805 7 652 58 9 515 hr.ok.Č.Bud.a Č.Krum. x s 155
3 2-0150 2 145 7 657 67 9 869 x s 155 Propust u Chodče
3 2-0170 1 875 4 488 48 6 411 Propust u Chodče zaús.157
3 2-0176 3 040 7 636 67 10 743 zaús.157 vyús.157
3 2-0180 2 839 8 675 118 11 632 vyús.157 vyús.154
3 2-0190 2 341 5 746 58 8 145 vyús.154 vyús.00363
3 2-0196 2 060 4 014 50 6 124 vyús.00363 zaús.163
4 2-0209 2 263 8 961 82 11 306 hr.kr.Středoč.a Jihoč. x s 19
4 2-0210 1 881 8 618 72 10 571 x s 19 x s 1758 od Rakovic
4 2-0220 1 900 8 881 65 10 846 x s.1758 od Rakovic vyús.121
4 2-0240 2 381 9 799 76 12 256 vyús.121 vyús.D4
4 J 2-0247 - - - - vyús.z 00423 zaús.do 20
4 2-0258 1 577 5 312 59 6 948 vyús.z D4 hr.okr.Písek a Strakonice
4 2-0259 1 577 5 312 59 6 948 hr.okr.Písek a Strakonice zaús.139
4 2-0260 1 926 7 980 66 9 972 vyús.139 Strakonice z.z.
4 2-0261 2 266 12 233 136 14 635 x s MK Ellerova zaús.22
4 2-0262 2 529 13 819 134 16 482 zaús.22 vyús.22
4 2-0263 1 696 9 245 89 11 030 vyús.22 Strakonice k.z.
4 2-0264 2 395 9 323 104 11 822 zaús.22H, vyús.173 x s MK Ellerova
4 2-0265 1 926 7 980 66 9 972 Strakonice z.z. zaús.22H, vyús.173
4 2-0266 1 673 7 280 87 9 040 zaús.139 vyús.139
22 2-0270 1 049 4 675 60 5 784 hr.kr.Plzeňského a Jihoč. x s 02216
22 2-0280 1 229 4 781 88 6 098 x s 02216 vyús.172
22 H 2-0282 1 177 5 837 68 7 082 okruž.x s 13911 okruž.x se 173
22 H 2-0283 1 502 5 982 51 7 535 okruž.x se 173 zaús.do 4
22 2-0290 1 396 7 384 72 8 852 vyús.172 Strakonice z.z.
22 2-0291 1 374 10 970 166 12 510 Strakonice z.z. vyús.1726
22 2-0292 1 148 11 785 145 13 078 vyús.1726 x s MK (Bezděkovská)
22 2-0293 826 4 707 74 5 607 vyús.ze 4 Strakonice k.z.
22 2-0294 915 6 801 70 7 786 x s MK (Bezděkovská) zaús.do 4
22 2-0300 826 4 707 74 5 607 Strakonice k.z. Cehnice z.z.
22 2-0310 880 3 977 35 4 892 Cehnice z.z. zaust.140
22 2-0316 - - - - zaust.140 vyús.140
22 2-0320 717 3 428 24 4 169 vyús.140 Lidmovice z.z.
22 2-0330 717 3 428 24 4 169 Lidmovice z.z. x s 0224, Vodňany
22 2-0336 819 2 916 33 3 768 x s 0224, Vodňany zaús.do 20
20 2-0367 2 435 9 141 85 11 661 x s 12233 hr.okr.Strak.a Prach.
20 2-0368 2 435 9 141 85 11 661 hr.okr.Strak.a Prach. hr.okr.Prach.a Č.Buděj.
20 2-0369 2 194 8 457 83 10 734 hr.okr.Prach.a Č.Buděj. x s 122
20 2-0370 2 194 8 457 83 10 734 x s 122 zaús.145
20 2-0380 3 329 13 953 114 17 396 zaús.145 zaús.105-Č.B.z.z.
34 2-0416 2 514 11 072 110 13 696 zaús.634 zaús.146
34 2-0420 - - - - zaús.146 vyús.148, Lišov
34 2-0438 2 148 9 616 163 11 927 vyús.148, Lišov hr.okr.Č.Buděj.a J.Hradec
34 2-0439 2 148 9 616 163 11 927 hr.okr.Č.Buděj.a J.Hradec Třeboň z.z.
24 1 2-0440 2 660 10 878 135 13 673 zaús.34 vyús.34
34 2-0444 1 893 8 182 124 10 199 vyús.15512,zaús.154 Třeboň k.z., zaús.do 24
34 2-0445 2 148 9 616 163 11 927 Třeboň z.z. vyús.15512,zaús.154
34 1 2-0450 1 820 6 612 121 8 553 vyús.24 zaús.148
34 2-0460 1 720 6 343 116 8 179 zaús.148 zaús.153
34 2-0470 2 147 6 867 142 9 156 zaús.153 vyús.149
34 2-0480 2 149 8 657 101 10 907 vyús.149 Jindř.Hradec z.z.
34 2-0483 2 149 8 657 101 10 907 Jindř.Hradec z.z. x s 128
34 2-0491 2 914 10 768 128 13 810 x s 128 vyús.164
23 2-0493 1 656 8 393 73 10 122 zaús.128 zaús.ul.Nádražní
23 2-0494 1 595 5 555 83 7 233 J.Hradec z.z. zaús.128
34 2-0495 2 670 9 238 106 12 014 vyús.164 vyús.02312
23 2-0520 626 2 804 62 3 492 zaús.23H odb.na Palupín (40917)
23 2-0527 751 2 706 41 3 498 x s 164 zaús.23H
23 2-0530 626 2 804 62 3 492 odb.na Palupín (40917) vyús.409
23 2-0540 764 3 042 61 3 867 vyús.409 zaús.409,Studená k.z.
23 2-0558 677 3 238 63 3 978 zaús.409,Studená k.z. hr.kr.Jihočeského a Vysočina
39 2-0688 1 994 9 569 86 11 649 vyús.z 3 hr.okr.Č.Bud.a Č.Krumlov
39 2-0689 1 994 9 569 86 11 649 hr.okr.Č.Bud.a Č.Krumlov zaús.155
39 2-0690 2 306 10 347 111 12 764 zaús.155 zaús.1439
39 2-0700 1 976 12 169 102 14 247 zaús.1439 Český Krumlov z.z.
39 2-0701 1 976 12 169 102 14 247 Český Krumlov z.z. vyús.157
39 2-0702 1 106 8 460 140 9 706 vyús.157 Český Krumlov k.z.
39 2-0710 1 106 8 460 140 9 706 Český Krumlov k.z. zaús.166
39 2-0720 926 5 365 66 6 357 zaús.166 Hořice z.z.
19 2-0770 421 1 969 42 2 432 hr.kr.Středoč.a Jihoč. zaús.175A
19 2-0776 447 2 290 50 2 787 zaús.175A zaús.175
19 2-0780 840 4 009 53 4 902 x se 4 Lety k.z.
19 2-0790 714 3 357 42 4 113 Lety k.z. St.Sedlo z.z.
19 2-0800 634 3 800 54 4 488 x s 10238 Hrejkovice z.z.
19 2-0806 714 3 357 42 4 113 St.Sedlo z.z. x s 10238
19 2-0810 634 3 800 54 4 488 Hrejkovice z.z. Milevsko z.z.
19 2-0811 634 3 800 54 4 488 Milevsko z.z. x se 105
19 2-0813 1 424 5 018 82 6 524 x se 105 Milevsko k.z.
19 2-0828 1 424 5 018 82 6 524 Milevsko k.z. hr.okr.Pisek a Tábor
19 2-0829 1 424 5 018 82 6 524 hr.okr.Pisek a Tábor x se 122
19 2-0830 1 251 4 595 61 5 907 x se 122 zaús.29 v Oltyni
19 2-0840 2 016 6 589 83 8 688 zaús.29 v Oltyni zaús.123
19 2-0850 2 300 8 914 71 11 285 zaús.123 vyús.0192
3 2-0860 1 800 8 547 59 10 406 vyús.z D3, Tábor z.z. zaús.123
19 2-0870 1 977 6 850 65 8 892 vyús.z D3 vyús.409 v Chýnově
19 2-0880 1 802 6 275 62 8 139 vyús.409 v Chýnově vyús.129
19 2-0908 1 809 5 078 52 6 939 vyús.129 hr.kr.Jihočeského a Vysočiny
29 2-0990 840 2 731 25 3 596 Opařany,zaús.122 zaús.do 19 v Oltyni
29 2-0996 1 135 3 368 46 4 549 Opařany,vyús.122 Opařany,zaús.122
29 2-1008 913 3 727 40 4 680 x se 105 hr.okr.Písek a Tábor
29 2-1009 913 3 727 40 4 680 hr.okr.Písek a Tábor Opařany,vyús.122
29 2-1010 1 091 4 924 34 6 049 zaús.10558 x se 105
29 2-1020 1 091 4 924 34 6 049 vyús.138 zaús.10558
29 2-1030 1 286 7 451 90 8 827 zaús.1385 zaús.138
29 2-1036 - - - - zaús.138 vyús.138
29 2-1040 1 286 7 451 90 8 827 Písek k.z. zaús.1385
29 2-1041 1 286 7 451 90 8 827 vyús.139 Písek k.z.
29 2-1042 1 629 9 719 108 11 456 vyús.z 20, Písek x s MK ( Budějovická)
34 2-1118 1 100 3 749 61 4 910 vyús.132 hr.okr.J.Hradec a Pelhř.
34 2-1120 1 766 5 619 66 7 451 vyús.z 23, Jarošov n.Než. vyús.132
23 2-1130 2 028 8 967 82 11 077 J.Hradec k.z. vyús.34
23 2-1133 2 028 8 967 82 11 077 zaús.34 J.Hradec k.z.
23 2-1170 1 595 5 555 83 7 233 Kardašova Řečice, zaús.147 J.Hradec z.z.
34 2-1173 2 346 16 028 172 18 546 vyús.02312 zaús.do 23
23 2-1175 1 846 8 697 78 10 621 zaús.ul.Nádražní vyús.34
23 2-1187 550 2 961 58 3 569 vyús.ze 3 x s D3, Dráchov
23 2-1188 979 5 053 40 6 072 x s D3, Dráchov hr.okr.Tábor a J.Hradec
23 2-1189 979 5 053 40 6 072 hr.okr.Tábor a J.Hradec Kardašova Řečice, zaús.147
20 2-1230 2 443 11 779 115 14 337 zaús.1402 vyús.159
20 2-1234 3 730 19 096 146 22 972 x s 1401 vyús.140
20 2-1235 2 789 15 097 111 17 997 vyús.140 vyús.29
20 2-1236 2 443 11 779 115 14 337 vyús.29 zaús.1402
29 2-1245 1 220 6 978 63 8 261 x s MK ( Budějovická) vyús.139
20 2-1250 1 360 3 907 43 5 310 hr.okr.Strakonice a Pisek x se 4, Nová Hospoda
20 2-1260 1 360 3 907 43 5 310 zaús.173 hr.okr.Strakonice a Pisek
20 2-1266 1 533 4 620 62 6 215 Sedlice z.z. zaús.173
20 2-1270 1 533 4 620 62 6 215 Blatná k.z. Sedlice z.z.
20 2-1271 1 533 4 620 62 6 215 vyús.173 Blatná k.z.
20 2-1272 1 629 4 658 82 6 369 Blatná z.z. zaús.1399
20 2-1273 1 774 5 066 87 6 927 zaús.1399 MK k zámku
20 2-1274 1 774 5 066 87 6 927 MK k zámku vyús.173
20 2-1290 2 354 9 752 64 12 170 vyús.159 Protivín z.z.
20 2-1292 2 238 8 750 78 11 066 Protivín z.z. Protivín k.z.
20 2-1308 2 238 8 750 78 11 066 Protivín k.z. hr.okr.Pisek a Strakonice
20 2-1309 2 238 8 750 78 11 066 hr.okr.Pisek a Strakonice zaús.22
39 2-1372 518 2 666 50 3 234 vyús.141 ve Volarech Volary k.z.
39 2-1380 518 2 666 50 3 234 Volary k.z. zaús.do 4
39 2-1390 355 1 968 42 2 365 Chlum z.z. Volary k.z.
39 2-1391 439 2 239 92 2 770 Volary k.z. vyús.141 ve Volarech
39 2-1408 355 1 968 42 2 365 hr.okr.Prach.a Č.Krumlov Chlum z.z.
39 2-1409 355 1 968 42 2 365 vyús.1637 H.Planá hr.okr.Prach.a Č.Krumlov
39 2-1410 506 2 695 62 3 263 vyús.163, Černá v Pošumaví vyús.1637 H.Planá
4 2-1460 1 148 6 173 65 7 386 Strakonice k.z. vyús.170
4 2-1470 1 051 5 615 81 6 747 vyús.170 Volyně z.z.
4 2-1471 1 051 5 615 81 6 747 Volyně z.z. vyús.142
4 2-1472 1 250 7 297 67 8 614 vyús.142 vyús.144
4 2-1473 766 3 205 46 4 017 vyús.144 Volyně k.z.
4 2-1498 766 3 205 46 4 017 Volyně k.z. hr.ok.Strak.a Prach.
4 2-1499 766 3 205 46 4 017 hr.okr.Strak.a Prach. zaús.171 ve Čkyni
4 2-1500 773 3 682 41 4 496 zaús.171 ve Čkyni Vimperk z.z.
4 2-1510 748 2 555 30 3 333 Vimperk k.z. zaús.167
4 2-1511 748 2 555 30 3 333 x s MK (Pasovská)-Vimperk Vimperk k.z.
4 2-1512 1 045 7 422 100 8 567 x se 145 x s MK (Pasovská)-Vimperk
4 2-1513 773 3 682 41 4 496 Vimperk z.z. x se 145
4 2-1520 750 2 488 53 3 291 zaús.167 zaús.39
4 2-1530 838 3 103 80 4 021 zaús.39 x s MK - odb.na Strážný
4 2-1536 838 3 103 80 4 021 x s MK - odb.na Strážný st.hr.ČR-SRN
20 2-1783 3 730 19 096 146 22 972 x s139 x s 1401
20 2-1784 2 641 11 643 88 14 372 zaús.1219 x s139
3 2-1960 4 270 33 365 264 37 899 zaús.14539 vyús.156
3 2-1963 5 458 30 133 193 35 784 zaús.157 zaús.20
20 2-1966 2 823 11 770 102 14 695 vyús.ze 3 v Č.Bud. zaús.do 34 - okruž.x
24 2-2276 911 4 162 59 5 132 vyús.148, Lomnice n.L. zaús.148, Lomnice n.L.
24 2-2296 - - - - vyús.ze 3D vyús.3J
24 2-2298 673 3 313 27 4 013 vyús.3J hr.okr.Tábor a J.Hradec
24 2-2299 673 3 313 27 4 013 hr.okr.Tábor a J.Hradec vyús.148, Lomnice n.L.
24 2-2300 709 3 999 41 4 749 zaús.148, Lomnice n.L. Třeboň z.z.
24 2-2302 839 4 782 59 5 680 Třeboň z.z. zaús.34
24 2-2310 1 280 5 572 55 6 907 vyús.34 vyús.153
24 2-2320 1 184 4 125 56 5 365 vyús.153 Suchdol n.L.,z.z.
24 2-2326 850 2 322 29 3 201 Suchdol n.L.,z.z. vyú.103,zaús.1509-Halámky
23 2-2710 547 2 393 48 2 988 vyús.134 zaús.1343 - Strmilov
23 2-2717 547 2 393 48 2 988 zaús.1343 - Strmilov x s 164
20 2-3050 1 275 4 330 44 5 649 vyús.174 Blatná z.z.
20 2-3056 1 275 4 330 44 5 649 zaús.174 a 177 vyús.174
20 2-3059 1 300 3 530 43 4 873 hr.kr.Plzeňského a Jihočeského zaús.174 a 177
39 2-3150 570 5 305 90 5 965 Hořice z.z. vyús.163, Černá v Pošumaví
3 2-3200 4 445 24 915 247 29 607 vyús.156 vyús.14330
3 2-3206 4 303 20 212 176 24 691 vyús.14330 zaús.143
20 1 2-3420 4 170 19 568 171 23 909 x MK-Husova ul. zaús.do 3
20 1 2-3421 4 688 23 638 214 28 540 zaús.105-Č.B.z.z. xMK-Husova ul.
23 2-3626 1 077 3 415 70 4 562 vyús.34 vyús.134
19 2-3740 636 3 377 50 4 063 zaús.175 x se 4
3 2-3980 1 954 2 846 55 4 855 zaús.163 st.hr.
24 2-3990 586 1 189 34 1 809 vyú.103,zaús.1509-Halámky státní hr.
3 2-4732 1 556 14 025 86 15 667 zaús.123 zaús.603
20 2-4920 2 765 10 223 71 13 059 zaús.22 x s 141
20 2-4930 2 374 8 535 74 10 983 x s 141 x s 12231
20 2-4940 2 374 8 535 74 10 983 x s 12231 x s 12233
34 1 2-4960 5 020 20 219 70 25 309 zaús.20 - okruž.x Úsilné, zaús.D3
34 2-4961 4 362 22 250 130 26 742 zaús.157 zaús.20 - okruž.x
34 2-4962 4 463 23 257 134 27 854 vyús.ze 157 zaús.157
34 1 2-4966 2 250 10 854 80 13 184 Úsilné, zaús.D3 zaús.634
3 2-4970 442 1 578 16 2 036 vyús.603 zaús.do D3, Veselí n.L.sever
19 2-4990 2 053 8 330 100 10 483 vyús.0192 x s 603
20 2-5070 2 858 11 184 102 14 144 x se 4, Nová Hospoda vyús.02023
20 1 2-5080 2 858 11 184 102 14 144 vyús.02023 vyús.12116
20 1 2-5090 2 818 9 122 93 12 033 vyús.12116 zaús.1219
603 2-0020 394 2 627 43 3 064 vyús.ze 3 vyús.00347 - Košín
603 2-0021 1 043 8 667 28 9 738 x s 19, Tábor z.z. zaús.0192 v Táboře
603 2-0022 868 8 496 73 9 437 zaús.0192 v Táboře zaús.do 137 v Táboře
137 2-0023 - - - - vyús.603 v Táboře zaús.603 v Táboře
603 2-0024 1 281 11 581 38 12 900 vyús.ze 137 v Táboře zaús.do 3
603 2-0025 201 1 855 16 2 072 vyús.z 3H x s 19, Tábor z.z.
603 2-0072 976 7 906 71 8 953 vyús.147 ve Veselí zaús.147 ve Veselí
603 2-0073 478 3 598 37 4 113 zaús.147 ve Veselí Veselí n.L.k.z.
603 2-0074 643 5 117 61 5 821 vyús.ze 3 vyús.147 ve Veselí
603 2-0080 478 3 598 37 4 113 Veselí n.L.k.z. x s 24
603 2-0086 98 627 5 730 x s 24 zaús.do D3
603 2-0096 468 1 865 17 2 350 vyús.z D3, MÚK Ševětín zaús.3 u Ševětína
603 2-0100 431 2 620 31 3 082 zaús.3 u Ševětína x s 146
603 2-0116 662 3 964 38 4 664 x s 146 zaús.do 3, Borek
634 2-0400 2 041 9 791 124 11 956 České Budějovice k.z. Rudolfov z.z.
634 2-0404 2 041 9 791 124 11 956 vyús.0341, Rudolfovská České Budějovice k.z.
634 2-0410 476 2 220 34 2 730 Rudolfov z.z. zaús.do 34
164 2-0490 1 135 4 394 44 5 573 vyús.ze 34 vyús.1343
164 2-0500 985 3 798 40 4 823 vyús.1343 zaús.151
164 2-0506 985 3 798 40 4 823 zaús.151 vyús.151
164 2-0510 477 2 938 18 3 433 vyús.151 x s 23
164 2-0517 92 620 7 719 x s 23 x s MK, býv.23
164 2-0526 92 620 7 719 x s MK, býv.23 zaús.do 23
105 2-0569 214 1 293 40 1 547 hr.kr.Středoč.a Jihoč. zaús.121
105 2-0570 318 2 481 53 2 852 zaús.121 zaús.102-Milevsko z.z.
105 2-0571 586 4 186 41 4 813 zaús.102-Milevsko z.z. x s 19
105 2-0572 830 6 278 61 7 169 x s 19 zaús.121
105 2-0573 1 012 8 224 58 9 294 zaús.121 Milevsko k.z.
105 2-0580 498 3 779 71 4 348 Milevsko k.z. vyús.s.10555-Veselíčko
105 2-0590 327 2 113 83 2 523 vyús.s.10555-Veselíčko zaús.do 29-Bernátice
105 2-0600 190 1 281 36 1 507 vyús.ze 29-Bernátice vyús.10558-Nemějice
105 2-0610 190 1 281 36 1 507 vyús.10558-Nemějice hr.okr.Písek a České Budějov.
105 2-0628 190 1 281 36 1 507 hr.okr.Písek a České Budějov. vyús.135-Dražíč
105 2-0630 334 2 488 27 2 849 vyús.135-Dražíč odb.do Týna-MK
105 2-0631 1 420 10 676 74 12 170 x s MK Žižkova vyús.0235
105 2-0636 1 232 8 482 94 9 808 vyús.0235 zaús.159
105 2-0637 355 2 850 44 3 249 odb.do Týna-MK vyús.159
105 2-0640 1 187 6 888 55 8 130 zaús.159 vyús.141
105 2-0650 857 5 446 42 6 345 zaús.138 vyús.122
105 2-0656 910 4 975 62 5 947 vyús.141 vyús.12221
105 2-0657 857 5 446 42 6 345 vyús.12221 zaús.138
105 2-0660 1 283 6 418 99 7 800 vyús.122 vyús.10579
105 2-0670 1 284 8 028 76 9 388 vyús.10579 zaús.do 20
146 2-0671 351 3 384 37 3 772 vyús.ze 105 x s MK (ul.Sokolská)
156 2-0730 713 5 465 35 6 213 x s MK Novohradská, Č.Budějovice k.z. zaús.do 155
156 2-0736 1 135 4 748 42 5 925 vyús.ze 157 x s MK Novohradská, Č.Budějovice k.z.
156 2-0740 595 3 886 41 4 522 vyús.ze 155 Trhové Sviny z.z.
156 2-0741 595 3 886 41 4 522 Trhové Sviny z.z. zaús.157 v Trh.Sv.
156 2-0742 499 2 898 85 3 482 vyús.157 Trhhové Sviny k.z.
156 2-0750 357 2 259 14 2 630 Trhhové Sviny k.z. zaús.do 154
137 2-0852 912 6 854 110 7 876 vyús.ze 123 v Táboře vyús.603 v Táboře
123 2-0853 2 095 14 589 200 16 884 vyús.137 vyús.4093
123 2-0856 2 125 14 137 153 16 415 vyús.4093 zaús.do 3
125 2-0970 113 498 25 636 vyús.ze 137 u Ml.Vožice hr.kr.Jihočes.a Středoč.
137 2-0980 444 3 035 25 3 504 Ratibořské Hory k.z. Tábor z.z.
123 2-0981 2 362 11 911 149 14 422 zaús.137 v Táboře vyús.137
137 2-0982 908 3 129 10 4 047 Tábor z.z. zaús.do 123 v Táboře
174 2-1150 220 917 33 1 170 Kadov k.z. hr.krajů 03 a 02
151 2-1160 665 2 392 30 3 087 zaús.409 vyús.406
159 2-1190 146 1 024 25 1 195 vyús.ze 135 zaús.do 3
159 2-1200 343 1 704 32 2 079 zaús.122 hr.ok.Č.Budějovice a Tábor
159 2-1209 343 1 704 32 2 079 hr.ok.Č.Budějovice a Tábor zaús.137
159 2-1210 759 4 920 53 5 732 Týn n.Vltavou k.z. zaús.122
159 2-1211 759 4 920 53 5 732 vyús.ze 105 Týn n.Vltavou k.z.
105 2-1215 1 252 6 291 135 7 678 vyús.159 vyús.147
105 2-1216 1 311 10 039 94 11 444 vyús.147 vyús.1472
159 2-1220 295 1 894 13 2 202 Neznašov z.z Týn n.Vltavou z.z.
159 2-1221 295 1 894 13 2 202 Týn n.Vltavou z.z. x s MK Nádražní
105 2-1223 1 340 11 743 179 13 262 vyús.1472 x s MK Žižkova
159 2-1225 342 1 682 56 2 080 x s MK Nádražní vyús.12219
159 2-1226 457 1 640 15 2 112 vyús.12219 zaús.do 105
139 2-1242 939 12 060 56 13 055 MK (viz obr.) vyús.0202
139 2-1244 732 7 964 47 8 743 vyús.z 29 x s MK
139 2-1247 650 4 895 20 5 565 x s MK MK (viz obr.)
141 2-1320 412 2 190 18 2 620 Vodňany k.z. zaús.140
141 2-1321 412 2 190 18 2 620 zaús.12250 Vodňany k.z.
141 2-1330 536 3 036 31 3 603 zaús.140 zaús.142
141 2-1336 - - - - zaús.142 vyús.142
141 2-1348 430 1 862 14 2 306 vyús.142 hr.okr.Strak.a Prach.
141 2-1349 430 1 862 14 2 306 hr.okr.Strak.a Prach. x se 145
141 2-1350 973 5 203 35 6 211 x se 145 Prachatice z.z.
143 2-1355 449 4 500 71 5 020 vyús.14130 zaús.větve od 141
141 2-1360 328 3 324 55 3 707 Prachatice k.z. Blažejovice vyús.165
141 2-1361 328 3 324 55 3 707 odb.větev 141 Prachatice k.z.
141 2-1362 857 3 906 70 4 833 vyús.12259 odb.větev 141
141 2-1363 1 188 7 287 59 8 534 vyús.143 vyús.12259
141 2-1370 244 2 766 44 3 054 Blažejovice vyús.165 Volary z.z
141 2-1371 679 4 127 35 4 841 zaús.14136 zaús.do 39
141 2-1374 540 2 891 23 3 454 Volary z.z zaús.14136
163 2-1420 457 2 253 21 2 731 vyús.ze 39 vyús.162
163 2-1426 404 1 972 48 2 424 vyús.162 vyús.16316
163 2-1430 404 1 972 48 2 424 vyús.16316 vyús.161-V.Brod
163 2-1440 542 2 086 45 2 673 vyús.161-V.Brod x s 160
163 2-1446 243 1 923 26 2 192 x s 160 zaús.16318
163 2-1450 243 1 923 26 2 192 zaús.16318 zaús.do 3
169 2-1480 144 1 685 30 1 859 vyús.168 vyús.167 v Kvildě
169 2-1486 51 588 5 644 hr.krajů 03 a 02 vyús.168
169 2-1487 - - - - vyús.167 v Kvildě konec 169
145 2-1540 225 1 482 12 1 719 hr.krajů Jihočes.a Plzeň. Stachy z.z.
145 2-1550 341 2 173 31 2 545 Stachy z.z. zaús.170 Zdíkovec
145 2-1560 258 2 984 58 3 300 zaús.170 Zdíkovec zaús.168
145 2-1570 636 4 697 51 5 384 zaús.168 Vimperk z.z.
145 2-1572 846 6 401 70 7 317 x s MK - býv.4 x s MK, ul.Nádražní
145 2-1573 636 4 697 51 5 384 Vimperk z.z. x s MK - býv.4
145 2-1575 684 3 564 29 4 277 x s MK, ul.Nádražní Vimperk k.z.
145 2-1580 684 3 564 29 4 277 Vimperk k.z. Šumavské Hoštice
145 2-1590 924 3 638 19 4 581 Šumavské Hoštice zaús.144 v Husinci
145 2-1600 744 4 522 44 5 310 zaús.144 v Husinci x se 141
145 2-1610 1 286 4 392 48 5 726 x se 141 zaús.142
145 2-1616 1 093 4 353 69 5 515 zaús.142 Netolice z.z.
145 2-1630 1 049 5 278 23 6 350 Netolice k.z. vyús.14538 před Němčicemi
122 A2 2-1633 219 1 394 26 1 639 vyús.MK (býv.145) zaús.do 122
145 2-1634 1 093 4 353 69 5 515 Netolice z.z. zaús.do 122
145 2-1635 1 049 5 278 23 6 350 vyús.ze 122 Netolice k.z.
145 2-1638 967 5 561 34 6 562 vyús.14538 před Němčicemi hr.okr.Prachatice a Č.Bud.
145 2-1649 967 5 561 34 6 562 hr.okr.Prachatice a Č.Bud. zaús.do 20 u Češnovic
177 2-1659 125 1 081 3 1 209 hr.krajů 03 a 02 zaús.do 20 v Lnářích
174 2-1660 220 917 33 1 170 zaús.do 20 Kadov k.z.
174 2-1670 183 758 12 953 zaús.173 zaús.do 20
173 2-1680 253 1 563 34 1 850 Blatná k.z. zaús.do 174
173 2-1681 265 3 179 25 3 469 MK k zámku Blatná k.z.
173 2-1682 831 6 595 27 7 453 vyús.ze 20 x s 121 a 175
173 2-1683 293 4 376 28 4 697 x s 121 a 175 MK k zámku
121 2-1720 598 1 767 28 2 393 vyús.ze 4 vyús.1218
121 2-1730 598 1 767 28 2 393 vyús.1218 x s 138
121 2-1740 680 1 884 21 2 585 x s 138 Velká z.z.
121 2-1750 680 1 884 21 2 585 Velká z.z. Milevsko z.z.
121 2-1751 315 2 824 30 3 169 Milevsko z.z. zaús.do 105-Milevsko
139 2-1760 127 816 10 953 vyús.ze 4 vyús.173
139 2-1766 314 2 393 22 2 729 vyús.173 zaús.173
139 2-1770 55 248 8 311 zaús.173 x s 1399 a 13911
139 2-1778 453 3 454 31 3 938 Dobev z.z. hr.okr.Písek a Strak.
139 2-1779 453 3 454 31 3 938 hr.okr.Písek a Strak. zaús.do 4 v Kbělnici
139 2-1780 453 3 454 31 3 938 Písek k.z.,vyús.1391 Dobev z.z.
139 2-1781 897 9 392 51 10 340 vyús.0202 x s 20
139 2-1782 453 3 454 31 3 938 x s 20 Písek k.z.,vyús.1391
138 2-1820 232 1 413 19 1 664 x s 121 zaús.do 29
138 2-1826 - - - - p.hradem Zvíkov x s 121
102 2-1830 155 1 066 8 1 229 vyús.10534 zaús.do 105
121 2-1840 96 526 30 652 vyús.ze 105-Milevsko vyús.123
121 2-1848 74 480 11 565 vyús.123 hr.kr.Jihoč.a Středoč.
140 2-1870 336 2 935 30 3 301 Písek k.z. Putim z.z.
140 2-1873 428 3 643 52 4 123 vyús.z 20 v Písku Písek k.z.
140 2-1880 89 704 18 811 vyús.ze 22 zaús.do 141
171 2-1900 144 720 14 878 Vacov, vyús.ze 170 zaús.do 4 ve Čkyni
168 2-1910 109 759 6 874 vyús.ze 169 zaús.do 145
167 2-1920 62 421 45 528 Borová Lada zaús.do 4
167 2-1926 62 421 45 528 Kvilda k.z,vyús.ze 169 Borová Lada
165 2-1930 154 624 17 795 vyús.ze 141 vyús.1652
165 2-1936 154 624 17 795 vyús.1652 zaús.do 122
143 2-1940 180 1 004 21 1 205 Leptač zaús.do 122
141 2-1944 973 5 203 35 6 211 Prachatice z.z. vyús.143
143 2-1945 1 338 9 269 103 10 710 vyús.ze 141 vyús.14130
143 2-1946 526 2 598 50 3 174 Prachatice k.z. Leptač z.z.
143 2-1956 - - - - vyús.ze 122 vyús.166
143 2-1958 145 720 7 872 vyús.166 hr.okr.Prach.a Č.Krumlov
156 2-1961 2 706 19 648 118 22 472 vyús.ze 3 -Č.B. x s 00354
156 2-1962 2 969 17 693 94 20 756 x s 00354 zaús.do 15611, x Mánesova-Novohradská
634 2-1965 2 354 6 004 33 8 391 vyús.z 20 a 34 - okruž.x vyús.0341, Rudolfovská
143 2-1968 319 2 996 46 3 361 vyús.1439 -Křemže hr.ok.Č.Krum.a Č.Bud.
143 2-1969 145 720 7 872 hr.okr.Prach.a Č.Krumlov vyús.1439 -Křemže
122 2-1980 134 1 167 20 1 321 Netolice k.z. vyús.12257, Lhenice
122 2-1981 1 133 5 606 73 6 812 vyús.145 Netolice z.z. vyús.12243
122 2-1982 1 133 5 606 73 6 812 vyús.12243 zaús.145
141 2-2000 376 774 8 1 158 Čičenice z.z. x s 20
141 2-2001 748 3 680 23 4 451 Vodňany z.z. zaús.12243
141 2-2002 845 4 259 26 5 130 zaús.12243 zaús.12250
141 2-2006 748 3 680 23 4 451 x s 20 Vodňany z.z.
141 2-2018 376 774 8 1 158 zaús.do 138 - Temelín hr.okr.C.Buděj.a Strakonice
141 2-2019 376 774 8 1 158 hr.okr.C.Buděj.a Strakonice Čičenice z.z.
141 2-2020 461 1 292 24 1 777 vyús.ze 105 zaús.do 138 - Temelín
122 2-2040 245 819 20 1 084 vyús.12227 x s 20
122 2-2050 328 1 520 46 1 894 vyús.ze 105 vyús.12227
166 2-2067 461 2 807 80 3 348 vyús.1664 zaús.do 39
166 2-2068 319 1 188 14 1 521 vyús.sil 143 hr.okr.Prach.a Č.Krumlov
166 2-2069 319 1 188 14 1 521 hr.okr.Prach.a Č.Krumlov vyús.1664
160 2-2070 644 6 796 99 7 539 Český Krumlov k.z. vyús.162
160 2-2071 980 12 629 72 13 681 vyús.ze 157 v Č.Krum. Český Krumlov k.z.
160 2-2076 210 1 934 72 2 216 vyús.162 vyús.1606
160 2-2080 210 1 934 72 2 216 vyús.1606 vyús.1622
162 2-2100 346 3 490 20 3 856 vyús.ze 160 vyús.1605
157 2-2110 1 528 3 863 54 5 445 Český Krumlov k.z. Mirkovice
157 2-2111 509 4 846 39 5 394 x s MK (ul.Kaplická) Český Krumlov k.z.
157 2-2112 1 464 16 636 132 18 232 vyús.z 39 v Č.Krum. vyús.160
157 2-2115 970 6 779 47 7 796 vyús.160 x s MK (ul.Kaplická)
157 2-2120 1 528 3 863 54 5 445 Mirkovice zaús.do 3
157 2-2130 158 1 140 10 1 308 vyús.ze 3 Besednice z.z.
171 2-2140 109 673 8 790 hr.krajů Plzeňského a Jihoč. Vacov, zaús.do 170
157 2-2148 158 1 140 10 1 308 hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov Trhové Sviny z.z.
157 2-2149 158 1 140 10 1 308 Besednice z.z. hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov
158 2-2150 185 1 634 7 1 826 vyús ze 154,Kaplice k.z. vyús.1589, konec sil.158
154 2-2151 264 1 861 22 2 147 vyús.158, Kaplice z.z Kaplice x s MK, ul.Kostelní
154 2-2156 346 1 016 11 1 373 vyús.ze 3, před Kaplicí vyús.158, Kaplice z.z
154 2-2170 227 1 421 16 1 664 Kaplice k.z. Benešov n.Černou z.z.
154 2-2173 321 2 963 40 3 324 Kaplice x s MK, ul.Kostelní Kaplice k.z.
160 2-2180 186 617 71 874 vyús.1622 zaús.1602
154 2-2186 342 2 447 30 2 819 zaús.156 v N.Hradech vyús.15618 u N.Hradu
154 2-2187 162 896 32 1 090 Horni Stropnice z.z. zaús.156 v N.Hradech
154 2-2190 220 1 429 20 1 669 vyús.15618 u N.Hradu Šalmanovice z.z.
154 2-2201 73 212 3 288 Třeboň z.z. vyús.155
154 2-2202 388 3 492 30 3 910 vyús.155 vyús.MK (ul.Valy)
154 2-2203 515 3 583 38 4 136 vyús.MK (ul.Valy) x s MK - Daskabát
154 2-2208 73 212 3 288 Šalmanovice z.z. hr.okr.Č.Buděj a J.Hradec
154 2-2209 73 212 3 288 hr.okr.Č.Buděj a J.Hradec Třeboň z.z.
157 2-2220 803 7 464 54 8 321 Ledenice z.z. České Budějovice z.z.
157 2-2224 803 7 464 54 8 321 České Budějovice z.z. zaús.14611
157 2-2225 1 326 8 433 45 9 804 zaús.14611 vyús.156
157 2-2226 4 652 25 869 129 30 650 vyús.34 zaús.do 3
157 2-2227 2 344 15 944 100 18 388 vyús.156 x Plynárenská-Dobrovodská
139 2-2230 55 248 8 311 x s 1399 a 13911 hr.krajů 02 a 03
157 2-2231 2 170 8 620 63 10 853 x Plynárenská-Dobrovodská x s MK Rudolfovská
157 2-2232 1 948 9 351 61 11 360 x s MK Rudolfovská x s MK ul.Pekárenská
157 2-2233 1 691 9 056 46 10 793 x s MK ul.Pekárenská x s MK Blahoslavova
157 2-2234 2 064 8 818 38 10 920 x s MK Blahoslavova zaús.do 34
157 2-2240 328 2 372 19 2 719 Trhové Sviny k.z. zaús.do 155
157 2-2241 328 2 372 19 2 719 vyús.ze 156 Trh.Sviny Trhové Sviny k.z.
156 2-2242 816 6 851 55 7 722 zaús.157 v Trh.Sv. vyús.157
157 2-2243 158 1 140 10 1 308 Trhové Sviny z.z. zaús.do 156 Trh.Sviny
148 2-2268 148 954 7 1 109 vyús.ze 34 v Lišově hr.okr.Č.Buděj.a J.Hradec
148 2-2269 148 954 7 1 109 hr.okr.Č.Buděj.a J.Hradec zaús.do 24 Lomnice n.L.
148 2-2270 157 970 2 1 129 vyús.z 24, Lomnice n.L. zaús.do 34
154 2-2301 803 7 776 74 8 653 x s MK - Daskabát zaús.do nové 34
103 2-2330 375 1 717 13 2 105 zaús.1505 vyús.15010-N.Ves n.L.
103 2-2331 362 2 725 17 3 104 Č.Velenice z.z. x s MK
103 2-2336 375 1 717 13 2 105 vyús.15010-N.Ves n.L. x s 15618
103 2-2337 362 2 725 17 3 104 x s 15618 Č.Velenice z.z.
155 2-2350 393 2 028 41 2 462 Třeboň k.z. Domanín z.z.
155 2-2351 393 2 028 41 2 462 vyús.ze 154 Třeboň k.z.
155 2-2368 393 2 028 41 2 462 Domanín z.z. hr.okr.J.Hradec a Č.Bud.
155 2-2369 94 859 16 969 hr.okr.J.Hradec a Č.Bud. vyús.157
147 2-2380 429 1 419 18 1 866 Týn n.Vltavou k.z. Bečice z.z.
147 2-2381 429 1 419 18 1 866 vyús.ze 105 v Týně Týn n.Vltavou k.z.
122 2-2391 676 3 532 39 4 247 zaús.135 Bechyně k.z.
122 2-2396 676 3 532 39 4 247 Bechyně k.z. vyús.135
122 2-2398 265 1 307 13 1 585 vyús.135 hr.okr.Tábor a Č.Budějovice
122 2-2399 265 1 307 13 1 585 hr.okr.Tábor a Č.Budějovice zaús.do 159
122 2-2400 331 2 165 41 2 537 Staré Sedlo z.z. Bechyně z.z.
122 2-2401 331 2 165 41 2 537 Bechyně z.z. zaús.135
122 2-2410 113 508 14 635 x s 19 zaús.do 29- Opařany
122 2-2416 331 2 165 41 2 537 vyús.ze 29- Opařany Staré Sedlo z.z.
135 2-2420 398 2 539 39 2 976 vyús.ze 122 x s 137 v Sudoměřicích
135 2-2430 495 2 686 30 3 211 Záluží, vyús.159 Soběslav z.z.
135 2-2431 495 2 686 30 3 211 Soběslav z.z. zaús.do 3
135 2-2432 753 2 931 8 3 692 zaús.135H, Soběslav Soběslav k.z.
135 2-2434 831 4 145 38 5 014 vyús.ze 3, Soběslav zaús.135H, Soběslav
135 2-2436 753 2 931 8 3 692 Soběslav k.z. x s D3, Soběslav
135 2-2440 323 2 004 27 2 354 x s D3, Soběslav zaús.136 za Tučapy
137 2-2470 379 2 742 30 3 151 Malšice z.z. x s 135 v Sudoměř.
137 2-2480 369 2 694 15 3 078 Tábor k.z. Malšice z.z.
137 2-2481 972 9 418 42 10 432 zaús.603 v Táboře Tábor k.z.
123 2-2490 137 1 313 7 1 457 x se 122 zaús.do 19
123 2-2498 120 565 2 687 vyús.ze 121 hr.okr.Písek a Tábor
123 2-2499 120 565 2 687 hr.okr.Písek a Tábor x se 122
409 2-2506 1 526 5 985 20 7 531 vyús.ze 3 x s 00356
409 2-2536 1 284 5 404 24 6 712 x s 00356 x s D3, Planá n.Lužnicí
147 2-2546 349 993 13 1 355 Dolni Bukovsko, vyús.14713 hr.okr.Č.Budějovice a Tábor
147 2-2548 349 993 13 1 355 hr.okr.Č.Budějovice a Tábor zaús.do 3
124 2-2559 117 530 6 653 hr.kr.Středoč.a Jihoč. zaús.do 137 v Ml.Vožici
409 2-2560 245 1 600 8 1 853 19 v Chýnově hr.kr.Jihočeský a Vysočina
409 2-2630 213 999 12 1 224 hr.krajů 06 a 02 zaús.do 23
409 2-2640 278 849 8 1 135 vyús.23 vyús.408
409 2-2650 - - - - vyús.408 zaús.do 151
409 2-2660 180 774 11 965 vyús.ze 151 Slavonice z.z.
409 2-2661 180 774 11 965 Slavonice z.z. zaús.do 406
409 2-2670 70 548 15 633 Slavonice k.z. Písečné z.z.
409 2-2671 70 548 15 633 vyús.ze 152 Slavonice k.z.
409 2-2680 70 548 15 633 Písečné z.z. zaús.410
409 2-2688 40 184 13 237 zaús.410 hr.krajů 02 a 06
170 2-2690 105 891 10 1 006 zaús.171 zaús.do 145 v Zdíkovci
152 2-2750 477 2 110 51 2 638 N.Bystřice,vyús.1511 vyús.151
152 2-2751 477 2 110 51 2 638 vyús.ze 128 v N.Bystřici N.Bystřice,vyús.1511
152 2-2760 98 966 21 1 085 vyús.1527 a zaús.1513 Slavonice z.z.
152 2-2761 391 1 503 31 1 925 vyús.406 vyús.40632
152 2-2763 391 1 503 31 1 925 vyús.40632 zaús.406
152 2-2764 98 966 21 1 085 Slavonice z.z. vyús.406
152 2-2770 145 1 069 11 1 225 Staré Hobzí z.z. hr.okr.J.Hradec a Třebíč
406 2-2780 223 1 304 15 1 542 vyús.ze 151 Slavonice z.z.
406 2-2781 223 1 304 15 1 542 Slavonice z.z. zaús.409
406 2-2782 345 2 064 33 2 442 zaús.409 zaús.do 152
151 2-2790 224 1 189 7 1 420 Dačice k.z., zús.407 zaús.410
151 2-2796 - - - - zaús.410 vyús.410
151 2-2798 75 267 4 346 vyús.410 hr.krajů Jihoč.a Vysočiny
174 2-2799 314 1 443 29 1 786 hr.krajů 02 a 01 zaús.173
151 2-2801 1 117 6 234 48 7 399 Dačice z.z. zaús.408
151 2-2802 1 153 7 909 85 9 147 zaús.408 zaús.406
151 2-2803 1 277 8 387 87 9 751 zaús.406 vyús.408
151 2-2804 491 3 308 37 3 836 vyús.408 Dačice k.z., zús.407
151 2-2806 1 117 6 234 48 7 399 vyús.406 Dačice z.z.
408 2-2810 225 1 751 12 1 988 Řečice z.z. Dačice z.z.
408 2-2811 225 1 751 12 1 988 Dačice z.z. zaús.do 151
408 2-2812 469 2 099 20 2 588 vyús.ze 151 Dačice k.z.
408 2-2816 469 2 099 20 2 588 Dačice k.z. hr.kr.Jihočeský a Vysočina
408 2-2820 149 703 6 858 vyús.ze 409 Řečice z.z.
407 2-2830 278 969 14 1 261 hr.kr.Vysočina a Jihočeský zaús.do 151
406 2-2840 212 550 7 769 Slavonice k.z. st.hr.ČR-SRN
406 2-2842 212 550 7 769 vyús.ze 152 Slavonice k.z.
128 2-2949 157 626 6 789 hr.okr.Pelhřimov - Jindřichův Hradec Deštná
136 2-2959 117 480 12 609 hr.okr.Pelhřimov a Tábor Předboř z.z
129 2-2968 343 1 756 13 2 112 vyús.ze 19 hr.okr.Pelhřimov a Tábor
159 2-3060 278 1 521 25 1 824 vyús.ze 20 zaús.138
159 2-3078 121 767 48 936 zaús.138 hr.okr.Písek a Č.Buděj.
159 2-3079 121 767 48 936 hr.okr.Písek a Č.Buděj. Neznašov z.z
159 2-3080 131 519 12 662 zaús.137 Komárov, vyús.13516
159 2-3086 131 519 12 662 Komárov, vyús.13516 zaús.do 135
137 2-3090 444 3 035 25 3 504 vyús.124 v Ml.Vožici Ratibořské Hory k.z.
137 2-3096 604 3 949 27 4 580 zaús.124 v Ml.Vožici vyús.124 v Ml.Vožici
137 2-3097 291 1 793 27 2 111 vyús.125 v Ml.Vožici zaús.124 v Ml.Vožici
122 2-3101 460 2 451 26 2 937 zaús.145 vyús.122A
122 1 2-3102 - - - - vyús.122A x s MK (býv.145)
122 2-3103 270 1 660 28 1 958 x s MK (býv.145) Netolice k.z.
122 A2 2-3104 - - - - vyús.ze 122 vyús.MK (býv.145)
122 2-3108 210 1 126 44 1 380 x s 20 hr.okr.Č.Bud.a Prachatice
122 2-3109 210 1 126 44 1 380 hr.okr.Č.Bud.a Prachatice vyús.145 Netolice z.z.
151 2-3120 664 2 408 50 3 122 vyús.ze 164 Markvarec, zaús.409
151 2-3126 665 2 392 30 3 087 Markvarec, vyús.409 zaús.409
160 2-3130 174 1 506 35 1 715 zaús.1602 zaús.do 163
103 2-3141 175 2 915 19 3 109 x s 15618 v Č.Vel. státní hr.
103 2-3142 279 3 225 33 3 537 x s MK x s 15618 v Č.Vel.
406 2-3160 307 2 162 35 2 504 hr.kr.Vysočina a Jihočeský Dačice z.z.
406 2-3161 744 4 096 44 4 884 Dačice z.z. zaús.do 151
146 2-3172 351 3 384 37 3 772 x s MK (ul.Sokolská) x s 1472
146 2-3176 276 1 389 30 1 695 x s 1472 x s 603
143 2-3199 480 3 488 34 4 002 hr.okr.ČK - ČB zaús.do 3
146 2-3220 145 624 20 789 MÚK s D3, Lhotice zaús.do 34-Lišov
146 2-3226 398 2 210 16 2 624 x s 603 MÚK s D3, Lhotice
155 2-3240 571 5 196 54 5 821 vyús.157 zaús.157
157 2-3246 1 155 7 626 73 8 854 vyús.ze 155 Ledenice z.z.
147 2-3250 429 1 419 18 1 866 Bečice z.z. Dolni Bukovsko, vyús.14713
147 2-3261 373 2 554 22 2 949 vyús.ze 14713 Veselí n.Luž.z.z. zaús.do 603
147 2-3262 203 1 312 15 1 530 vyús.ze 603 Veselí n.L.k.z.
147 J 2-3265 - - - - Veselí n.L.,začátek u D3 Veselí n.L.,zaús.do 147
147 2-3278 61 478 2 541 Veselí n.L.k.z. hr.okr.Tábor a J.Hradec
147 2-3279 61 478 2 541 hr.okr.Tábor a J.Hradec zaús.do 23
149 2-3280 122 889 13 1 024 Lasenice, vyús.ze 34 zaús.do 128 u Čiměře
151 2-3290 99 338 3 440 vyús.ze 152 Kunžak, zaús.do 164
137 2-3308 128 471 6 605 hr.kr.Jihoč.a Středoč. vyús.125 v Ml.Vožici
152 2-3310 98 966 21 1 085 vyús.151 vyús.1527 a zaús.1513
152 2-3320 123 753 20 896 Slavonice k.z. Staré Hobzí z.z.
152 2-3322 339 2 156 28 2 523 zaús.406 vyús.409
152 2-3323 123 753 20 896 vyús.409 Slavonice k.z.
153 2-3330 203 1 450 29 1 682 zaús.1534 zaús.do 34
153 2-3340 226 2 179 17 2 422 vyús.1539 zaús.1534
153 2-3346 193 2 139 34 2 366 vyús.ze 24 vyús.1539
154 2-3358 134 635 9 778 Benešov n.Černou z.z. hr.okr.Č.Krumlov a Č.Bud.
154 2-3359 134 635 9 778 hr.okr.Č.Krumlov a Č.Bud. Horni Stropnice z.z.
155 2-3360 509 3 431 39 3 979 zaús.157 vyús.156
155 2-3366 - - - - vyús.156 zaús.156
155 2-3370 448 2 210 34 2 692 zaús.156 Pašinovice z.z.
155 2-3388 448 2 210 34 2 692 Pašinovice z.z. hr.okr.Č.Bud.a Č.Krumlov
155 2-3389 448 2 210 34 2 692 hr.okr.Č.Bud.a Č.Krumlov x s 3
155 2-3390 365 1 796 29 2 190 x s 3 zaús.do 39
122 2-3450 44 297 17 358 Starcova Lhota- zaús.12137 x s 123
122 2-3460 95 528 18 641 x s 123 x s 19
122 2-3470 132 1 007 14 1 153 vyús.12257, Lhenice zaús.143
122 2-3476 - - - - zaús.143 vyús.143
122 2-3480 67 440 7 514 vyús.143 vyús.165
120 2-3500 155 968 10 1 133 vyús.122 Borotín z.z.
120 2-3506 78 402 4 484 hr.kr.Středoč.a Jihoč. vyús.122
120 2-3510 155 968 10 1 133 Borotín z.z. zaús.do 3
124 2-3520 94 556 6 656 vyús.ze 137 v Ml.Vožici Františkov z.z.
124 2-3538 94 556 6 656 Františkov z.z. hr.okr.Tábor a Pelhřimov
128 2-3560 166 955 14 1 135 Lodhéřov z.z. Jindř.Hradec z.z.
128 2-3563 509 3 064 14 3 587 Jindř.Hradec z.z. zaús.do 23
128 2-3566 166 955 14 1 135 Deštná Lodhéřov z.z.
128 2-3570 490 2 758 27 3 275 Jindř.Hradec k.z. zaús.149
128 2-3571 490 2 758 27 3 275 vyús.ze 34 Jindř.Hradec k.z.
128 2-3580 591 2 778 40 3 409 zaús.149 Nová Bystřice z.z.
128 2-3581 591 2 778 40 3 409 Nová Bystřice z.z. x se 152
128 2-3582 531 2 679 35 3 245 x se 152 Nová Bystřice k.z.
128 2-3586 318 725 12 1 055 Nová Bystřice k.z. st.hr.
132 2-3598 293 1 526 9 1 828 vyús.ze 34 hr.okr.J.Hradec a Pelhř.
134 2-3620 43 337 5 385 vyús.z 23 v Jarošové Popelín z.z.
134 2-3638 43 337 5 385 Popelín z.z. hr.okr.J.Hradec a Pelhř.
135 2-3651 70 710 5 785 Bechyně z.z zaús.do 122-Bechyně k.z.
135 2-3658 46 175 3 224 vyús.ze 105-Dražíč hr.okr.České Buděj.a Tábor
135 2-3659 46 175 3 224 hr.okr.České Buděj.a Tábor Bechyně z.z
135 2-3660 408 1 406 26 1 840 vyús.159 ve Svinkách Záluží, vyús.159
135 2-3678 82 371 2 455 zaús.136 za Tučapy hr.okr.Tábor a J.Hradec
135 2-3679 82 371 2 455 hr.okr.Tábor a J.Hradec Březina z.z.
135 2-3688 82 371 2 455 Březina z.z. hr.okr.J.Hradec a Pelhř.
136 2-3690 117 480 12 609 Předboř z.z zaús.do 135
137 2-3700 242 1 102 18 1 362 x s 135 v Sudoměř. zaús.do 159
138 2-3710 79 342 8 429 vyús.ze 29 Chřešťovice z.z.
138 2-3720 79 342 8 429 Chřešťovice z.z. zaús.do 159-Albrechtice
140 2-3738 336 2 935 30 3 301 Putim z.z. hr.okr.Písek-Strakonice
140 2-3739 336 2 935 30 3 301 hr.ok.Pisek a Strak. zaús.do 22 v Drah.
161 2-3750 300 2 504 23 2 827 vyús.ze 163 ve V.Brodě st.hr.
170 2-3786 - - - - vyús.171 zaús.171
170 2-3787 277 1 672 8 1 957 vyús.ze 4 vyús.1709
170 2-3788 277 1 672 8 1 957 vyús.1709 hr.okr.Strak.a Prach.
170 2-3789 277 1 672 8 1 957 hr.okr.Strak.a Prach. vyús.171
172 2-3808 213 1 810 32 2 055 vyús.ze 22 hr.krajů Jihoč.a Plzeňského
175 2-3822 207 1 116 8 1 331 vyús.ze 173 v Blatné Blatná k.z.
175 2-3828 207 1 116 8 1 331 Blatná k.z. hr.okr.Strak.a Písek
175 1 2-3830 - - - - x se 175 A zaús.do 19
175 A2 2-3836 - - - - zaús.do 19 x s 175
175 2-3838 207 1 116 8 1 331 hr.okr.Strak.a Písek x se 175 A
144 2-3840 278 1 366 20 1 664 Volyně k.z. hr.okr.Strak.a Prach.
144 2-3841 278 1 366 20 1 664 vyús.ze 4 Volyně k.z.
144 2-3850 171 1 546 24 1 741 hr.okr.Strak.a Prach. Vlach.Březí, vyús.14410
144 2-3856 492 3 064 12 3 568 Vlach.Březí, vyús.14410 zaús.do 145 v Husinci
142 2-3860 126 684 5 815 Volyně k.z. Čepřovice k.z.
142 2-3861 126 684 5 815 vyús.ze 4 Volyně k.z.
142 2-3877 47 382 9 438 Čepřovice k.z. hr.okr.Strak.a Prach.
142 2-3878 47 382 9 438 hr.okr.Strak.a Prach. hr.okr.Prach.a Strak.
142 2-3879 47 382 9 438 hr.ok.Prach.a Strakonice zaús.do 141
142 2-3888 121 623 23 767 vyús.ze 141 hr.okr.Prach.a Strak.
142 2-3899 121 623 23 767 hr.okr.Prach.a Strak. zaús.do 145
121 2-3910 106 1 193 7 1 306 Blatná k.z. zač nevyb.úseku
121 2-3911 106 1 193 7 1 306 vyús.ze 175 v Blatné Blatná k.z.
121 2-3929 74 480 11 565 hr.kr.Středoč.a Jihoč. hr.kr.Jihoč.a Středoč.
410 2-3936 215 864 10 1 089 hr.krajů 06 a 02 zaús.do 151
410 2-3937 133 774 7 914 vyús.ze 151 hr.krajů 02 a 06
410 2-3940 70 291 4 365 hr.kr.Vysočina a Jihočeský x se 409 - Rancířov
410 2-3948 46 204 3 253 x se 409 - Rancířov státní hr.
135 2-3970 408 1 406 26 1 840 x s 137 v Sudoměřicích vyús.159 ve Svinkách
138 2-4200 142 495 13 650 Všeteč k.z. vyús.141
138 2-4208 142 495 13 650 vyús.ze 159-Albrechtice hr.okr.Písek a ČB
138 2-4209 142 495 13 650 hr.okr.Písek a Č.Bud. Všeteč k.z.
102 2-4440 169 668 7 844 vyús.10238 vyús.10534
102 2-4446 138 684 23 845 hr.kr.Středoč.a Jihoč. vyús.10238
173 2-4510 459 3 814 35 4 308 Strak.k.z., zaús.13914 zaús.do 139
173 2-4511 475 3 080 30 3 585 vyús.ze 4 x s MK Ellerova
173 2-4512 459 3 814 35 4 308 okruž.x s 22H Strak.k.z., zaús.13914
173 2-4515 391 5 138 44 5 573 x s MK Ellerova okruž.x s 22H
173 2-4520 218 1 638 11 1 867 vyús.ze 139 zaús.do 20
409 2-4620 780 3 890 41 4 711 x s D3, Planá n.Lužnicí Turovec x se 4093
409 2-4630 573 2 737 16 3 326 Turovec x se 4093 19 v Chýnově
138 2-4680 306 786 4 1 096 zaús.141 zaús.do 105
138 2-4687 547 1 268 36 1 851 vyús.141 zaús.141
162 2-4700 346 3 490 20 3 856 vyús.1605 zaús.do 163
123 2-4731 1 597 12 515 162 14 274 vyús.19 v Táboře zaús.137 v Táboře
120 2-4800 140 829 13 982 vyús.ze 3 Nová Ves k.z.
120 2-4810 140 829 13 982 Nová Ves k.z. zaús.do 124
141 2-4821 480 2 970 17 3 467 od 141 k 143 konec přeložky
143 2-4822 777 3 760 33 4 570 zaús.větve od 141 Prachatice k.z.
122 2-4880 44 297 17 358 vyús.ze 120- Nové Libenice Starcova Lhota- zaús.12137
103 2-4890 406 1 724 34 2 164 vyús.z 24 zaús.1505
1359 2-0044 860 5 586 32 6 478 zaús.1376, Planá n.L. zaús.do 3
00354 2-0125 1 457 13 314 80 14 851 zaús.15529 nám.bří.Čapků
00354 2-0126 1 779 12 746 70 14 595 x s 156 zaús.15529
00354 2-0127 1 013 8 633 61 9 707 nám.bří.Čapků České Budějovice k.z.
00354 2-0130 383 3 012 50 3 445 České Budějovice k.z. x s 3
00423 2-0230 200 1 105 13 1 318 x se 4 a 121 vyús.604
0224 2-0340 - - - - x s MK -ul.Zátiší, Vodňany Vodňany z.z.
0224 2-0341 - - - - Vodňany z.z. x s MK - ul.Mlýnská a ul.Rechle
12243 2-0344 555 3 809 26 4 390 zaús.12231 zaúst do 141
12233 2-0350 184 992 6 1 182 vyús.z 12243 zaús.do 20
14322 2-0392 1 601 16 895 99 18 595 vyús.14322 zaús.do 3
0341 2-0403 2 059 8 199 95 10 353 vyús.0341 x s MK
1472 2-0632 70 822 12 904 vyús.ze 105 v Týně Týn n.Vltavou k.z.
0235 2-0633 178 839 10 1 027 vyús.ze 105 v Týně Týn n.Vltavou k.z.
14539 2-0722 107 2 027 15 2 149 České Budějovice z.z. x s MK, býv.22
15611 2-0723 2 198 13 297 83 15 578 x s ul.Mánesova x s ul.Průmyslová
10578 2-0734 374 2 638 35 3 047 vyús.ze 10575 Č.Budějovice z.z.
15428 2-0744 153 1 232 15 1 400 Trhové Sviny z.z. zaús.do 156
15618 2-0760 302 2 686 28 3 016 vyús.ze 154 Nové Hrady z.z.
15618 2-0766 65 410 5 480 Nové Hrady z.z. Vyšné z.z.
01912 2-0851 299 2 875 21 3 195 Tábor z.z.(Klokoty z.z) x s 603 v Táboře
01912 2-0857 299 2 875 21 3 195 vyús.z 19 Tábor z.z.(Klokoty z.z)
4093 2-0866 114 665 12 791 Tábor, vyús.ze 123 Měšice k.z.
12219 2-1224 175 724 10 909 vyús.ze 159 Týn n.Vl.k.z.
1219 2-1241 941 7 321 45 8 307 x s 20 zaús.do 139
1404 2-1291 149 1 547 28 1 724 x s 20 Protivín vyús.1415
14136 2-1373 - - - - Volary z.z. zaús.do 141
12249 2-1648 - - - - Němčice x s MK býv.145 (u OÚ) zaús.do 145 za Němčicemi
1399 2-1690 166 1 052 7 1 225 vyús.1733-Záboří Blatná z.z.
1399 2-1691 166 1 052 7 1 225 Blatná z.z. zaús.do 20
13911 2-1700 148 1 095 21 1 264 vyús.ze 139 Strakonice k.z.
1219 2-1786 788 5 777 47 6 612 Dobešice, x s MK - ul.Stanislava Maliny x s 20
12118 2-1790 96 659 4 759 vyús.ze 4-Čimelice zaús.do 19-St.Sedlo
10534 2-1800 107 663 5 775 vyús.ze 102 zaús.do 10238
1219 2-1810 206 1 783 16 2 005 Stará Vráž z.z. Zlivice z.z.
12121 2-1850 - - - - Branice z.z. zaús.10555-Veselíčko
1385 2-1860 157 1 090 7 1 254 Kluky k.z. zaús.do 29
1402 2-1874 866 9 461 25 10 352 vyús.ze 140 v Písku x s MK (ul.Nádražní)
1427 2-1890 34 512 7 553 vyús.ze 4 vyús.14212
12259 2-1942 531 3 173 37 3 741 Prachatice z.z. zaús.do 141
14531 2-1943 - - - - Prachatice z.z. zaús.do 14130
1435 2-1959 87 503 6 596 vyús.ze 143 Chlumeček z.z.
14322 2-1964 1 001 9 229 49 10 279 České Budějovice z.z. x s 14539
12250 2-1970 - - - - vyús.ze 122 u Netolic x s 12251, Krtely
12250 2-1971 257 1 760 10 2 027 Vodňany z.z. zaús.do 141
12243 2-1972 162 837 12 1 011 vyús.ze 122 Netolice k.z.
12231 2-2030 80 575 10 665 hr.okr.Č.Buděj.a Strak. x s 20
12231 2-2036 230 1 342 18 1 590 x s 20 Vodňany, zaús.do 12243
16318 2-2096 100 568 5 673 H.Dvořiště, 16011 Český Heršlág, konec
15410 2-2160 27 128 1 156 vyús.ze 1549 zaús.do 1549
15529 2-2210 200 1 994 11 2 205 15530 České Budějovice z.z.
15529 2-2211 442 4 251 9 4 702 České Budějovice z.z. zaús.do 00354
10579 2-2250 517 3 929 25 4 471 Hluboka n.Vltavou Munice - x s 12229
1487 2-2280 223 948 10 1 181 Hatín, x 1489 zaús.14811
15512 2-2303 966 6 994 37 7 997 vyús.ze 34 Třeboň k.z.
15618 2-2332 - - - - x se 103 u Českých Velenic České Velenice, zaús.do 103
1502 2-2340 163 1 147 27 1 337 vyús.ze 24 zaús.1534-Klikov
1351 2-2435 169 1 493 26 1 688 vyús.z 13520, nám.Republiky zaús.do 135
1371 2-2482 - - - - x s MK Čelkovice zaús.do 137
1372 2-2500 234 1 719 20 1 973 vyús.ze 137 Lom
13510 2-2510 189 963 10 1 162 Soběslav,vyús.ze 3 Rybova Lhota
13521 2-2520 176 1 463 28 1 667 Soběslav k.z. Kvasejovice
13521 2-2521 176 1 463 28 1 667 vyús.z 13520 v Soběslavi Soběslav k.z.
13520 2-2522 379 3 322 29 3 730 vyús.1351 zaús.do 3
13531 2-2530 85 835 8 928 Tučapy,vyús.ze 135 Planá n.Luž.z.z.
13531 2-2531 560 3 326 27 3 913 Planá n.Luž.z.z. zaús.do 3
1359 2-2532 364 2 561 21 2 946 Ústrašice zaús.1376, Planá n.L.
1376 2-2533 384 1 964 13 2 361 Planá n.Luž.z.z. Planá n/L, zaús.do 1359
12841 2-2540 38 198 4 240 vyús.ze 128 hr.okr.J.Hradec a Tábor
00356 2-2631 573 2 542 24 3 139 Planá n.L., zaús.409 vyús.409
02315 2-2700 - - - - vyús.ze 164-Kunžak zaús.do 02318-Střížovice
12832 2-2720 242 1 350 19 1 611 J.Hradec, vyús.z 23 Dolní Radouň z.z.
1343 2-2730 153 1 110 20 1 283 vyús.ze 164 zaús.do 23
14811 2-2740 188 1 251 10 1 449 vyús.14814-Políkno J.Hradec z.z.
12858 2-2752 - - - - vyús.ze 128-N.Bystřice Nová Bystřice k.z.
1511 2-2753 - - - - vyús.ze 152 N.Bystřice k.z.
40632 2-2784 - - - - vyús.ze 152-Slavonice Slavonice k.z.
4086 2-2813 - - - - vyús.ze 408 Dačice k.z.
15618 2-3147 65 410 5 480 Vyšné z.z. hr.okr.Č.Bud.a J.Hradec
15618 2-3148 65 410 5 480 hr.okr.Č.Buděj.a J.Hradec x s 103 v Č.Vel.
1472 2-3173 - - - - Hluboká n.Vlt.z.z. zaús.do 146
13527 2-3180 192 913 9 1 114 vyús.z 135, Soběslav Myslkovice z.z.
1435 2-3198 162 1 337 18 1 517 Chlumeček z.z. zaús.do 143
14330 2-3201 330 2 730 27 3 087 vyús.ze 3 v Č.Bud. České Budějovice k.z.
1468 2-3230 147 711 13 871 vyús.ze 34 Zvíkov z.z.
1468 2-3236 97 823 24 944 Zvíkov z.z. zaús.do 634
00352 2-3263 97 1 189 21 1 307 vyús.ze 603 ve Veselí Veslí n.Lužnicí k.z.
14713 2-3267 95 507 7 609 hr.okr.Č.Buděj.a Tábor Sviny - vyús.14714
14713 2-3268 95 507 7 609 Dolni Bukovsko, vyús.ze 147 hr.okr.Č.Buděj.a Tábor
14713 2-3269 373 2 554 22 2 949 Sviny - vyús.14714 zaús.do 147, Veselí n.Luž.z.z.
15811 2-3400 19 307 7 333 vyús.ze 158, Malonty vyús.1549
1637 2-3490 - - - - vyús.ze 39 hr.VVP
10562 2-3649 - - - - vyús.ze 105 Doubravka
1602 2-3760 104 361 3 468 vyús.ze 162 x s 1622 ve Větrné
1602 2-3770 - - - - x s 1622 ve Větrné zaús.do 160
1399 2-3810 166 1 052 7 1 225 vyús.ze 139 vyús.1733-Záboří
10238 2-3950 - - - - vyús.ze 102 zaús.10534
12238 2-4210 - - - - vyús.ze 122 Hlavatce
1469 2-4220 133 927 20 1 080 Zvíkov Vlkovice
15423 2-4230 49 308 4 361 Horní Stropnice Šejby
10575 2-4240 165 1 801 13 1 979 Č.Budějov., vyús.10578 Č.Budějovice z.z.
10575 2-4241 600 3 989 30 4 619 Č.Budějov., vyús.10576 Č.Budějov., vyús.10578
10576 2-4242 274 2 322 11 2 607 vyús.ze 10575 Č.Budějov.,zaús.do 3
12227 2-4250 101 417 8 526 Dívčice, vyús.ze 122 Mydlovary, vyús.12228
14618 2-4260 144 1 242 12 1 398 Borovany, vyús.ze 157 zaús.do 156
15428 2-4270 - - - - Jílovice vyús.15430 u Třebče
1606 2-4280 - - - - vyús.ze 160-Dobrné Hašlovice-konec
1585 2-4290 26 142 5 173 vyús.ze 158 Výsluní-konec
1622 2-4300 102 744 6 852 vyús.ze 160 x s 1602
02316 2-4310 - - - - vyús.ze 164-Kunžak konec - Suchdol
12832 2-4320 - - - - Dolní Radouň z.z. Kostelni Radouň.z.z
1539 2-4340 58 406 12 476 vyús.ze 153 zaús.do 1502-Klikov
12838 2-4350 - - - - vyús.ze 12836 C.Lhota hr.ok.
1534 2-4360 81 675 18 774 zaús.1534a-Mirochov zaús.do 153
1505 2-4370 92 689 10 791 vyús.1504 zaús.103
12826 2-4380 - - - - zaús.sil 12828 H.Radouň Světce, zaús.do 128
02032 2-4400 - - - - vyús.z 20, Protivín Chvaletice střed
1415 2-4401 242 1 081 6 1 329 Protivín,vyús.ze 1404 Krč z.z.
14110 2-4402 - - - - vyús.1415 Záboří z.z.
10549 2-4410 118 693 11 822 hr.okr.Písek a Tábor Sepekov z.z.
12121 2-4430 - - - - x s 10542-Květov Branice z.z.
12211 2-4450 40 283 5 328 hr.okr.Písek a Tábor zaús.do 1354
16910 2-4460 58 1 445 87 1 590 hr.krajů 03 a 02 Kvilda, zaús.do 169
1446 2-4470 - - - - hr.okr.Strak.a Prach. zaús.14410
14418 2-4480 - - - - Chlumany zaús.do 145
12253 2-4490 65 780 19 864 vyús.ze 122, Lhenice Hor.Chrášťany
02215 2-4500 96 258 7 361 vyús.ze 22-Stř.Hoštice Sedlo
1235 2-4530 - - - - vyús.ze123, B.Lhota Radkov
4093 2-4550 114 665 12 791 Měšice k.z. Turovec, x se 409
1377 2-4560 - - - - Maršov Želeč,x s 13711
1359 2-4590 276 1 610 14 1 900 Želeč Ústrašice
1354 2-4600 142 852 7 1 001 Bechyně k.z. Radětice z.z.
14126 2-4660 241 1 248 8 1 497 Strunkovice - průtah x s 14221
15526 2-4670 - - - - Mokrý Lom, 15528 Ločenice, 1567
1439 2-4710 270 1 690 21 1 981 za na 143 zaús.do 39
1664 2-4720 99 908 7 1 014 vyús.ze 166 zaús.1436
00347 2-4730 207 1 335 16 1 558 vyús.z 19 zaús.do 603 - Košín
00346 2-4733 565 1 232 10 1 807 vyús ze 123 x s MK Družstevní
1219 2-4740 206 1 783 16 2 005 Zlivec z.z. Dobešice, x s MK - ul.Stanislava Maliny
1354 2-4750 129 705 8 842 hr.okr.Písek a Tábor Bernartice z.z.
1415 2-4760 - - - - zaús.1417 zaús.do 138
1415 2-4768 - - - - hr.okr.PI a ČB zaús.1417
14613 2-4770 438 2 559 49 3 046 vyús.ze 14611 zaús.do 34 Vranín
15421 2-4780 97 671 11 779 vyús.ze 154 Hor.Strop. zaús.do 15414 Svébohy
14415 2-4790 136 767 11 914 Budilov Čkyne z.z.
14611 2-4840 189 1 475 14 1 678 vyús.14613, Ledenice zaús.0341
14611 2-4841 552 3 711 51 4 314 zaús.0341 zaús.do 157
0341 2-4851 793 2 318 31 3 142 x s MK Č.Budějovice k.z.
1364 2-5000 - - - - Choustník ,x s 1365 zaús.135 33
1365 2-5010 - - - - Choustník , vyús.z 1364 Radenín vyús.1366
1737 2-5040 282 4 232 20 4 534 vyús.ze 173 zaús.do 22
1504 2-5050 190 989 12 1 191 vyús.z 1505 hr.okr.Č Budějovice
1506 2-5060 46 403 7 456 vyús.z 1505 hr.okr.Č.Budějovice
1545 2-5061 117 1 286 6 1 409 Trhové Sviny z.z. Trhové Sviny, zaús.do 154
1545 2-5068 117 1 286 6 1 409 hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov Trhové Svinyz.z.
1545 2-5069 117 1 286 6 1 409 vyús.ze 154 hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov
00363 2-5096 151 1 001 12 1 164 vyús.ze 3 zaús.1583
15616 2-5100 24 324 7 355 vyús.z15618 hr.přech.Nové Hrady
1549 2-5110 - - - - zaús.15416 zaús.do 158
15416 2-5118 25 342 8 375 hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov zaús.do 1549
15416 2-5119 25 342 8 375 vyús.ze 154 hr.okr.Č.Buděj.a Č.Krumlov
1583 2-5120 122 695 5 822 vyús.z 158 zaús.do 00363
1634 2-5200 - - - - vyús.1631-Bližší Lhota Zadní Zvonková, st.hr.
16317 2-5210 41 396 10 447 vyús.z 16316-Přední Výtoň hranice ČR-Rakousko
15811 2-5220 62 161 1 224 vyús.1549 konec sil.15811
10567 2-5280 57 299 4 360 vyús.ze 1472 - Horní Kněžeklady zaús.0236
14710 2-5290 40 134 6 180 Žimutice, vyús.ze 147 zaús.do 0236
1508 2-6000 112 947 14 1 073 vyús.z 24 zaús.1509
1509 2-6010 43 289 9 341 vyús.z 1508 zaús.do 24
1531 2-6020 90 723 7 820 vyús.ze 153 vyús.1535
1531 2-6026 18 174 8 200 vyús.1535 konec siln.
1535 2-6030 - - - - vyús.z 1531 zaús.do 1534
1501 2-6040 77 411 8 496 vyús.z 24 zaús.do 154
15010 2-6050 52 305 2 359 Žofina Huť, vyús.ze 103 vyús.15014
15425 2-6060 62 246 2 310 vyús.ze 154 zaús.15014
15014 2-6068 62 246 2 310 vyús.z 15010 hr.okr.Č.Buděj.a Jindř.Hradec
15014 2-6069 62 246 2 310 hr.okr.Č.Buděj.a Jindř.Hradec zaús.do 15425
1521 2-6070 - - - - vyús.ze 152 zaús.do 1513
1513 2-6100 - - - - zaús.1521 zaús.do 152
1527 2-6110 69 241 2 312 vyús.ze 152 MK k hr.přechodu Košťálkov
10579 2-6120 - - - - zaús.12225 zaús.12226
10579 a 2-6130 - - - - vyús.ze 105 Olešník, zaús.do 10579
1555 2-6140 54 266 3 323 zaús.1556 zaús.1553
1555 2-6150 101 485 1 587 zaús.1558 zaús.do 3 Dynín
1556 2-6168 - - - - vyús.z 603 hr.Okr ČB a JH
1558 2-6170 15 80 2 97 vyús.ze 3 zaús.do 1555
14711 2-6180 99 537 9 645 vyús.ze 14713 zaús.do 3
1359 2-6200 144 691 6 841 vyús.ze 135 Hlavatce, zaús.1358
1376 2-6210 462 1 657 13 2 132 Lom, vyús.1377 Planá n.Luž.z.z.
1411 2-6220 142 263 4 409 vyús.z 138 vyús.1412
1413 2-6230 111 145 7 263 vyús.ze 159 zaús.1412
1413 2-6240 93 305 7 405 zaús.1412 zaús.do 138
10570 2-6250 133 840 15 988 zaús.1478 - Radonice zaús.do 603 - Ševětín
1472 2-6260 90 418 10 518 vyús.10567 vyús.10570
10570 2-6270 47 225 3 275 vyús.ze 1472 zaús.1478 - Radonice
12220 2-6280 77 426 15 518 vyús.z 12221 zaús.do 1472
12221 2-6290 69 473 7 549 vyús.ze 105 vyús.12220
10567 2-6300 48 169 9 226 zaús.0236 vyús.10568
14128 2-6310 576 2 669 15 3 260 Prachatice, vyús.ze 141 zaús.14533 za Vitějovicemi
15523 2-6320 271 1 882 25 2 178 Heřmaň k.z vyús.15532
15523 2-6330 992 3 522 36 4 550 vyús.15532 České Budějovice z.z.
15532 2-6340 426 3 038 25 3 489 Roudné, vyús.ze 15531 zaús.do 15523
40810 2-7000 155 421 6 582 vyús.z 410 hr.kr.Jihoč.a Vysočina
41023 2-7010 - - - - vyús.z 410 zaús.do 409
MK 2-0121 1 821 16 798 92 18 711 x s 3 a 157 zaús.MK - Husova
MK 2-0122 2 036 15 760 160 17 956 zaús.MK - Husova x s 00354
MK 2-0123 2 247 13 680 146 16 073 Rudolfovská x Na sadech Na sadech x Žižkova
MK 2-0124 1 232 9 657 73 10 962 Na sadech x Žižkova x s 156
MK 2-0295 - - - - x s Mostem Jana Palacha (I/22) x s ul.Na Ohradě
MK 2-0342 - - - - Augustina x Tylova, Vodňany Alšova x Husova
MK 2-0391 1 131 10 648 53 11 832 x s MK, býv.22 vyús.14322
MK 2-0393 1 970 19 239 147 21 356 x s 3 x s MK -Pražská
MK 2-0394 644 3 185 16 3 845 sídl.Máj, Šumava x III/14593 Husova
MK 2-0395 792 10 770 53 11 615 sídl.Máj, A.Barcala sídl.Máj, Haklodvorská
MK 2-0401 990 10 452 112 11 554 vyús.ze 157 Rudolfovská x Na sadech
MK 2-0402 2 119 10 874 128 13 121 vyús.ze 157 x s0341
MK 2-0405 984 2 933 23 3 940 x II/157 Dobrovodská Vrbenská
MK 2-0441 - - - - x s ul Tylova, Třeboň Masar.nám.Třeboň
MK 2-0442 - - - - ul.Sokolská,Třeboň zaús.ul.Na Sadech,Třeboň
MK 2-0456 - - - - Třeboň z.z., Dukelská x s ul.Tylova, Třeboň
MK 2-0482 - - - - Václavská ul x Mlýnská ul. Václavská ul.x I/34
MK 2-0492 - - - - okružní nemocnice pokračování II/128 na N.Bystřici ( I/128 x I/34)
MK 2-0721 1 044 2 840 31 3 915 Novohradská ul. Nádražní ul.
MK 2-0731 1 062 7 443 91 8 596 x Mánesova-Novohradská zaús.býv.156H, u přejezdu ČD
MK 2-0732 1 681 5 871 59 7 611 vyús.ze 0354 xs156
MK 2-0733 926 6 195 85 7 206 vyús.býv.156H (u Penny Marketu) zaús.do 156, České Budějovice k.z.
MK 2-0735 3 879 17 382 110 21 371 x s u.Průmyslová xs157
MK 2-0984 - - - - vyús.ze 603 Tábor k.z.
MK 2-1131 - - - - Jarošovská x Claudiusova Jarošovská x I/23 x I/34 (okružní "Stavcent)
MK 2-1171 - - - - Pražská x 9.května Pražská x I/23
MK 2-1172 - - - - Pražská x 9.května Pražská x Nádražní x Miřiovského
MK 2-1174 - - - - Pražská x Nádražní x Miřiovského Nádražní X I/23
MK 2-1185 - - - - vyús.ze 3 konec před přejezdem ČD
MK 2-1186 - - - - začátek za přejezdem ČD zaús.do 23H
MK 2-1212 - - - - nám.míru v Týně n.Vlt. zaús.do 105
MK 2-1214 - - - - x 105 x 1472 Nám.míru v Týně n.Vlt.
MK 2-1222 - - - - x se 159 x se 105
MK 2-1231 - - - - vyús.ze 29 v Písku ul.Budějovická x Harantova
MK 2-1233 - - - - ul.Budovcova x O.Ševčíka ul.Hradišťská x Zeyerova
MK 2-1243 - - - - vyús.Ze 139 v Písku ul.Budějovická x Harantova
MK 2-1352 - - - - od přel.141-Prachatice ul.Zahradní
MK 2-1501 - - - - vyús.ze 4, ul.1.Máje x s 145, ul.Sušická
MK 2-1502 - - - - x s 145, Vimperk 1.máje x Rožmberská
MK 2-1631 - - - - Netolice z.z. zaús.do 122
MK 2-1632 - - - - vyús.ze 122 Netolice k.z.
MK 2-1692 - - - - vyús.ze 20 -Blatná zaús.do 173
MK 2-1871 - - - - x s 20 a 140 v Písku x s 1402 v Písku
MK 2-1872 - - - - ul.Budějovická x Harantova ul.Budovcova x O.Ševčíka
MK 2-2066 - - - - začátek 166H konec 166H
MK 2-2090 100 568 5 673 zaús.do 163 H.Dvořiště, 16318
MK 2-2152 - - - - vyús.ze 154-Kaplice zaús.do 3
MK 2-2171 - - - - Kaplice z.z. x s MK ul.Českobudějovická
MK 2-2172 - - - - x s MK ul.Českobudějovická x se 154
MK 2-2176 - - - - x se 3 Kaplice z.z.
MK 2-2212 744 10 592 63 11 399 x II/156 Mánesova nemocnice
MK 2-2213 523 6 043 50 6 616 Pražská x II/157 Nádražní ul.
MK 2-2214 444 4 355 29 4 828 x ulic Papírenská a B. Němcové x ulic Papírenská a Lidická tř.
MK 2-2221 1 726 11 709 120 13 555 x Vrbenská-Dobrovodská x s MK Rudolfovská
MK 2-2222 2 375 19 985 195 22 555 x s MK Rudolfovská x s MK Nádražní
MK 2-2223 2 070 14 536 82 16 688 x s MK Nádražní x s 34 a 157
MK 2-2305 - - - - vyús.ze 34- Třeboň zaús.do ul.Sokolovská
MK 2-2352 - - - - Sokolská x Svat.Čecha, Třeboň Palackého nám.
MK 2-2433 - - - - x se 3 x s 13520, nám.Republiky
MK 2-2501 - - - - x se 3, Planá n.Lužnicí před podjezdem ČD
MK 2-2502 - - - - za podjezdem ČD x s 00356, Planá
MK 2-2535 - - - - x s 00356, Planá x se 409, Planá
MK 2-2537 - - - - x s MK ul.Chýnovská (býv.409) konec před D3
MK 2-2547 - - - - vyús.ze 147 konec 147K před D3
MK 2-2741 - - - - Nábřeží L.Stehny x Rybniční III/1487 x III/14811
MK 2-2742 - - - - okružní nemocnice Jáchymova x I/34 x III/0344
MK 2-2762 - - - - vyús.ze 152, Slavonice Nám.Míru, Slavonice
MK 2-3143 - - - - České Velenice, vyús.ze 103 st.hran.České Velenice-Gmünd
MK 2-3171 - - - - vyús.ze 105 -Hluboká x se 146
MK 2-3561 - - - - Pražská x 9.května 9.května x I/23
MK 2-3562 - - - - Růžová x Nábř.L.Stehny Nábř.L.Stehny x Václavská
MK 2-3564 - - - - Růžová x Nábř.L.Stehny Pražská x Nádražní x Miřiovského
MK 2-3565 - - - - Růžová x Nábř.L.Stehny
MK 2-4513 - - - - x s ul.Lidická (II/173) x s ul.Na Ohradě
MK 2-4521 - - - - x s MK, ul.Raisova konec 173H, ul.Písecká
MK 2-4522 - - - - začátek 173H, ul.Písecká zaús.do 173
MK 2-4523 - - - - vyús.ze 173 konec 173H před 4
MK 2-4831 - - - - x se 4, ul.Pražská x s 145, ul.Sklářská
MK 2-4852 127 2 700 16 2 843 kruhový objezd u HM Tesco vyústění do silnice I/3
MK 2-4853 608 7 240 60 7 908 x ulic L.B.Schneidera a B.Němcové x ulic B.Němcové a Šumavská
MK 2-4854 1 090 5 173 58 6 321 x ulic Nádražní a Pekárenská x ulic Pekárenská a Blahoslavova
MK 2-4855 520 8 696 52 9 268 x ulic M.Horákové a Branišovská x ulic M.Horákové a Dubenské
MK 2-4861 1 870 17 647 127 19 644 20 nový most sídliště Vltava
MK 2-4862 1 221 8 719 58 9 998 sídl.Vltava, x vyús.14539
MK 2-4863 942 8 834 55 9 831 České Vrbné, 20 Sídl.Vltava
MK 2-4864 623 11 192 45 11 860 okruž.x ul.M.Horákové - E.Rošického okruž.x ul.Strakonická - Husova tř.
MK 2-4871 482 3 155 39 3 676 Kněžské Dvory,Nemanická České Budějovice k.z.
MK 2-4872 700 4 945 49 5 694 od 3 Knežské Dvory, Nemanická
MK 2-4873 864 9 748 56 10 668 Kněžskodvorská x I/3 Strakonická
MK 2-4874 1 119 3 994 21 5 134 x ulic Nemanická a A.Trägera x ulic Nemanická a Pražská
MK 2-4987 - - - - začátek 3K, Ševětín konec 3K, Ševětín
MK 2-4989 - - - - vyús.z 1558, u obce Bošilec konec 3K
MK 2-5020 - - - - x s ul.Radomyšelská (II/173) x s ul.Písecká (I/4)
MK 2-5021 - - - - x s ul.Radomyšelská (II/173) x s ul.Zvolenská
MK 2-5022 - - - - x s ul.U Svaté Markéty x s ul.Tržní
MK 2-5030 - - - - x s ul.Blatenská (III/13911) x s ul.Husova (III/1737)
MK 2-5226 62 161 1 224 vyús.z 15811 st.hr.Pohoří na Šumavě-Karlstift
MK 2-6027 18 174 8 200 konec siln.1531 st.hran.Chlum u Třeboně
MK 2-6096 69 241 2 312 vyús.z 1527 hr.přechod Košťálkov