Intenzity dopravy - Karlovarský kraj

Podrobné hodnoty lze získat po kliknutí na číslo sčítacího úseku.
Kom. Úsek TV O M SV Začátek Konec
D6 1 3-0375 3 276 18 370 112 21 758 x s 20, začátek D6 hr.okr.K.Vary a Sokolov
D6 1 3-0378 3 276 18 370 112 21 758 hr.okr.K.Vary a Sokolov mimoúr.x s 209
D6 1 3-0380 3 301 15 033 84 18 418 mimoúr.x s 209 mimoúr.x s 2099
D6 1 3-0386 3 629 13 759 69 17 457 mimoúr.x s 2099 x s 210
D6 1 3-0387 3 041 11 468 74 14 583 x s 210 Březová, zaús.21022
D6 1 3-0406 2 987 11 203 89 14 279 Březová, zaús.21022 mimoúr.x s 2124
D6 1 3-0407 3 009 11 228 105 14 342 mimoúr.x s 2124 x s 606
D6 1 3-0408 3 101 11 179 89 14 369 x s 606 hr.okr.Sokolov a Cheb
D6 1 3-0437 3 101 11 179 89 14 369 hr.okr.Sokolov a Cheb x s 21211
D6 1 3-0448 3 046 11 220 74 14 340 x s 21211 x s 21
D6 1 3-0466 3 488 14 120 70 17 678 x s 21 D.Dvory mimoúr.x s 606
D6 1 3-0467 2 888 6 856 64 9 808 D.Dvory mimoúr.x s 606 x s 21, konec D6
21 3-0266 1 412 4 340 45 5 797 x se stávající 21 (u Trstěnic) x s budoucí 230
21 3-0267 1 429 3 794 25 5 248 x s budoucí 230 x se stávající 21 (u Drmoule)
21 H 3-0269 207 1 448 21 1 676 x s budoucí 21 (u Trstěnic) Trstěnice, zaús.20171
21 H 3-0270 207 1 448 21 1 676 Trstěnice, zaús.20171 x s budoucí 21 (u Drmoule)
21 3-0279 1 314 4 021 47 5 382 hr.okr.Tachov a Cheb x se stávající 21 (u Trstěnic)
21 3-0280 1 630 5 805 67 7 502 vyús.212 - St.Voda vyús.2118
21 3-0286 1 630 5 805 67 7 502 vyús.20173 -V.Hleďsebe vyús.212 - St.Voda
21 3-0287 1 131 3 778 55 4 964 x s budoucí 21 (u Drmoule) vyús.20173 -V.Hleďsebe
64 3-0290 1 278 4 981 32 6 291 vyús.ze 21 x s 213
21 3-0296 2 032 9 651 49 11 732 vyús.21217 vyús.64
21 3-0310 1 746 6 465 62 8 273 vyús.2118 vyús.2128
21 3-0320 1 746 6 465 62 8 273 vyús.2128 zaús.do 6
6 3-0336 2 167 6 122 43 8 332 hr.kr.Ústeckého a Karlovarského zaús.205
6 I 3-0338 - - - - začátek 6I za Bošovem zaús.do 6
6 3-0340 2 294 6 763 50 9 107 zaús.205 vyús.198
6 3-0346 2 502 8 082 62 10 646 vyús.198 zaús.208 -Bochov
6 3-0350 2 623 9 595 93 12 311 vyús.22224 Karlovy Vary , x s MK
6 3-0351 2 788 18 471 103 21 362 Karlovy Vary , x s MK vyús.222
6 3-0353 3 226 17 835 122 21 183 vyús.222 vyús.13
6 3-0356 2 347 7 747 60 10 154 zaús.208 -Bochov vyús.22224
6 1 3-0363 4 881 25 854 160 30 895 MK-od Chebského mostu x s MK (sjezd na okruž.x)
6 1 3-0365 4 606 28 306 158 33 070 vyús.13 MK-od Chebského mostu
6 1 3-0371 4 925 29 080 208 34 213 x s MK (sjezd na okruž.x) vyús.220
6 1 3-0373 4 586 27 734 215 32 535 vyús.220 zaús.222
6 1 3-0374 3 960 23 052 151 27 163 zaús.222 x s 20, začátek D6
6 1 3-0476 1 715 2 608 35 4 358 x s 21, konec D6 x s 21320
6 3-0477 1 715 2 608 35 4 358 x s 21320 zaús.606
6 1 3-0478 1 377 3 741 44 5 162 zaús.606 st.hr.ČR-Německo
13 1 3-0480 2 838 16 149 140 19 127 Karlovy Vary k.z. zaús.22127
13 1 3-0483 2 838 16 149 140 19 127 vyús.ze 6 -K.Vary Karlovy Vary k.z.
13 1 3-0486 2 386 10 953 83 13 422 zaús.22127 vyús.221
13 1 3-0487 2 046 7 854 108 10 008 vyús.221 vyús.25
13 3-0510 1 696 5 733 76 7 505 vyús.25 Stráž n Ohří z.z.
13 3-0520 1 668 4 836 43 6 547 Stráž n Ohří z.z. hr.kr.Karlov.a Ústeckého
20 3-0930 1 028 3 992 46 5 066 x se 198 hr.kr.Karlov.a Plzeňského
20 3-0940 927 3 996 45 4 968 vyús.1794-Útvina x se 198
20 3-0950 927 3 996 45 4 968 zaús.230 vyús.1794-Útvina
20 3-0960 1 075 4 091 99 5 265 zaús.208 zaús.230
20 3-0970 786 3 498 98 4 382 vyús.208 zaús.208
20 3-0980 740 3 529 61 4 330 zaús.2082 vyús.208
20 3-0986 1 068 7 634 58 8 760 x s D6 x s MK Studentská
20 3-0987 815 5 549 73 6 437 x s MK Studentská zaús.2082
21 3-1190 1 992 10 026 48 12 066 vyús.21330H (mimoúr.x) vyús.21217
21 1 3-1197 2 347 15 903 101 18 351 vyús.ze 6 vyús.21330H (mimoúr.x)
64 3-1220 1 242 6 419 79 7 740 x s 213 vyús.64H
64 3-1230 970 2 652 28 3 650 vyús.64H Aš k.z., zaús.64H
25 3-3010 520 4 323 87 4 930 vyús.ze 13 - D.Žďár Jáchymov z.z.
25 3-3020 236 2 426 84 2 746 Jáchymov k.z. zaús.219
25 3-3021 497 3 661 62 4 220 Jáchymov z.z. Jáchymov k.z.
25 1 3-3046 179 2 143 134 2 456 vyús.219 st. hr.
25 3-3048 195 1 795 83 2 073 zaús.219 vyús.219
21 3-3216 257 1 118 19 1 394 vyús.64 x s 213
21 3-3220 218 1 300 29 1 547 x s 213 st.hr.ČR - SRN
64 3-5090 911 5 958 44 6 913 Aš k.z., zaús.64H st.hr.ČR-SRN
606 H 3-0339 - - - - hr.kr.Karlovarského a Ústeckého zaús.do 194 před Bošovem
606 3-0410 178 735 26 939 x s D6 zaús.2123
606 3-0416 - - - - zaús.2123 zaús.212
606 3-0427 174 1 004 32 1 210 vyús.z 21022, u Březové x s D6
606 3-0430 198 879 31 1 108 zaús.212 vyús.212
606 3-0436 - - - - vyús.212 zaús.do D6
606 3-0450 1 770 11 017 56 12 843 D.Dvory vyús.ze 6 vyús.214
606 3-0457 1 093 9 051 41 10 185 vyús.214 Cheb z.z.
606 3-0461 1 093 9 051 41 10 185 Cheb z.z. zaús.214
606 3-0462 584 10 193 60 10 837 zaús.214 vyús.2143
606 3-0463 233 4 074 27 4 334 vyús.2143 Cheb k.z.
606 3-0470 105 2 120 18 2 243 Cheb k.z. zaús.do6
230 3-0997 131 607 33 771 vyús.z 210 hr.okr.Cheb a Sokolov
230 3-0998 240 763 19 1 022 hr.okr.Cheb a Sokolov hr.okr.Sokolov a K.Vary
230 3-0999 240 763 19 1 022 hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 20
230 3-1000 200 1 131 26 1 357 zaús.198 zaús.do 210
210 3-1006 156 1 193 33 1 382 zaús.230 vyús.230
230 3-1020 361 2 337 25 2 723 Mar.Lázně, vyús.2114 zaús.198
230 J 3-1026 272 1 211 4 1 487 vyús.z 21-obchvatu Drmoule Mar.Lázně, vyús.2114
210 3-1170 448 3 147 23 3 618 vyús.21042 -Oloví Kraslice z.z.
210 3-1171 644 5 631 66 6 341 Kraslice z.z. vyús.21012
210 3-1174 357 6 094 75 6 526 vyús.21012 Kraslice k.z.
210 3-1180 114 2 429 24 2 567 Kraslice k.z. st.hr.ČR - SRN
214 1 3-1191 1 253 12 863 59 14 175 Cheb z.z. Cheb zaús.do 606
214 1 3-1196 1 253 12 863 59 14 175 vyús.z 6 Cheb z.z.
217 3-1226 751 7 615 47 8 413 vyús.z 64 Aš z.z.
217 3-1231 753 9 181 37 9 971 Aš, vyús.MK Okružní Aš, vyús.02116
217 3-1233 751 7 615 47 8 413 Aš z.z. Aš, vyús.MK Okružní
217 3-1235 409 4 460 29 4 898 Aš, vyús.02116 Aš, vyús.2161
205 3-1860 197 1 069 5 1 271 vyús.193 -Žlutice zaús.do 6
205 3-1866 178 888 50 1 116 zaús.226 vyús.193 -Žlutice
198 3-2550 294 1 805 20 2 119 Teplá, vyús.210 Teplá, zaús.210
198 3-2556 276 1 544 13 1 833 Teplá, zaús.210 x s 19829
198 3-2560 283 1 208 11 1 502 hr.okr.Karlovy Vary a Cheb Teplá, vyús.210
198 3-2570 283 1 208 11 1 502 Toužim, x s 20 hr.okr.Karlovy Vary a Cheb
198 3-2580 478 1 774 18 2 270 vyús.19814 vyús.207
198 3-2586 667 2 907 20 3 594 vyús.207 Toužim, x s 20
230 3-2608 547 4 316 42 4 905 hr.okr.Tachov a Cheb Mar.Lázně, vyús.2114
212 3-2621 356 3 598 37 3 991 vyús.2123 Kynšperk k.z.
212 3-2630 141 871 13 1 025 Kynšperk k.z. Kaceřov, x s 21217
212 3-2646 164 1 132 21 1 317 vyús.213 vyús.218
212 3-2648 65 482 6 553 Kaceřov, x s 21217 hr.okr.Sokolov a Cheb
212 3-2649 65 482 6 553 hr.okr.Sokolov a Cheb vyús.213
198 3-2660 231 1 579 12 1 822 x s 19829 zaús.do 230
210 3-2670 111 989 21 1 121 Klášter z.z. zaús.do 198
210 3-2688 62 525 12 599 vyús.ze 198 zaús.230
210 3-2698 30 384 8 422 zaús.2119 -Prameny hr.okr.Cheb a Sokolov
210 3-2699 30 384 8 422 hr.okr.Cheb a Sokolov vyús.208
210 3-2700 78 750 4 832 vyús.208 x s 6, Sokolov z.z.
210 3-2706 1 076 6 184 49 7 309 x s 6, Sokolov z.z. vyús.21026
210 H 3-2707 879 4 397 36 5 312 vyús.z 210 u Sokolova x s 21029, Sokolov
210 3-2711 859 6 912 41 7 812 vyús.21029 vyús.181
210 3-2712 646 7 425 37 8 108 zaús.2099 vyús.21029
210 3-2713 876 5 375 61 6 312 vyús.21026 zaús.2099
210 H 3-2715 1 203 4 313 35 5 551 x s 21029, Sokolov okruž.x, zaús. do 181
210 3-2716 1 507 6 603 84 8 194 x se181 x s 1812
210 3-2717 602 3 685 41 4 328 x s 1812 Boučí, zaús.21036
210 3-2720 313 1 761 12 2 086 zaús.222 vyús.219-Jindřichovice
210 3-2726 474 1 409 16 1 899 Boučí, zaús.21036 zaús.222
208 3-2748 267 930 68 1 265 vyús.209 -Krásno hr.okr.Sokolov a K.Vary
208 3-2749 267 930 68 1 265 hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 20
209 3-2750 416 2 044 40 2 500 vyús.z 208-Krásno Horní Slavkov z.z.
209 3-2751 449 3 185 57 3 691 Horní Slavkov z.z. Horní Slavkov k.z.
209 3-2756 555 3 297 39 3 891 Horní Slavkov k.z. zaús.181
209 3-2757 771 5 750 43 6 564 zaús.181 x s 6
209 3-2760 455 3 578 39 4 072 x s 6 Chodov z.z.
209 3-2761 455 3 578 39 4 072 Chodov z.z. vyús.2092
209 3-2762 839 6 349 37 7 225 vyús.2092 zaús.222
209 3-2763 1 300 8 861 71 10 232 zaús.222 vyús.222
209 3-2771 658 1 961 16 2 635 vyús.222 Chodov k.z.
209 3-2778 658 1 961 16 2 635 Chodov k.z. hr.okr.Sokolov a K.Vary
209 3-2779 658 1 961 16 2 635 hr.okr.Sokolov a K.Vary Nová Role z.z.
207 3-2790 103 651 8 762 vyús.ze 198 -Toužim zaús.do 193 -Borek
226 3-2809 206 1 121 12 1 339 hr.kr.Ústeckého a Karlovarského zaús.194
226 3-2810 189 966 10 1 165 zaús.2269 zaús.do 205
226 3-2819 189 966 10 1 165 zaús.194 zaús.2269
194 3-2829 145 506 6 657 hr.kr.Ústeckého a Karlovarského zaús.do 226
222 3-2831 722 7 166 39 7 927 vyús.ze 209 Chodov k.z., hr.okr.SO a KV
222 3-2832 430 1 723 15 2 168 x s 6, Karlovy Vary Karlovy Vary k.z.
222 3-2833 - - - - vyús.ze 6, Karlovy Vary x s 6, Karlovy Vary
222 3-2837 942 6 815 33 7 790 Chodov k.z., hr.okr.SO a KV zaús.do 6
181 3-2856 595 3 591 38 4 224 vyús.z 210 x s ul.Dlouhá, býv.181H
181 3-2857 595 3 591 38 4 224 x s ul.Dlouhá, býv.181H zaús.do 209
214 3-2896 301 2 737 30 3 068 vyús.2148 vyús.2141
214 3-2897 1 105 5 310 29 6 444 vyús.z 606 vyús.2148
214 3-2898 152 4 664 58 4 874 vyús.2141 st.hr.ČR - SRN
222 3-2930 520 2 004 27 2 551 vyús.z 210 zaús.21035 Vřesová
220 3-2940 1 108 6 209 26 7 343 St.Role k.z. zaús.209
220 3-2942 1 336 8 526 31 9 893 vyús.z 6 x s MK Počernická
220 3-2944 1 565 9 841 42 11 448 x s MK Závodu míru vyús.2201
220 3-2945 1 892 12 163 35 14 090 x s MK Počernická x s MK Závodu míru
220 3-2946 1 108 6 209 26 7 343 vyús.2201 St.Role k.z.
220 3-2950 701 5 902 30 6 633 zaús.209 Nejdek z.z.
220 3-2951 701 5 902 30 6 633 Nejdek z.z. zaús.do 21047
209 3-2960 479 2 547 24 3 050 Nová Role z.z. zaús.do 220
221 3-2980 273 1 909 14 2 196 zaús.2204 vyús 219 -Pernink
221 3-2990 494 4 766 42 5 302 Kfely k.z. zaús.2204
222 3-3000 268 1 129 15 1 412 Karlovy Vary k.z. zaús.do 22127-Kyselka
219 3-3030 175 1 282 38 1 495 vyús.z 221 -Pernink zaús.do 25
219 3-3047 121 962 10 1 093 vyús.z 25 hr.kr.Karlov.a Ústeckého
194 3-3050 105 397 4 506 hr.kr.Ústeckého a Karlovarského hr.kr.Karlovarského a Ústeckého
194 H 3-3058 - - - - začátek 194H hr.kr.Karlovarského a Ústeckého
218 3-3071 103 1 240 31 1 374 Kraslice z.z. Kraslice-konec silnice
218 3-3088 51 515 15 581 Luby, vyús.z 212 hr.okr.Cheb a Sokolov
218 3-3089 51 515 15 581 hr.okr.Cheb a Sokolov Kraslice z.z.
210 3-3140 278 1 384 33 1 695 vyús.219-Jindřichovice vyús.21042 -Oloví
208 3-3160 137 400 10 547 zaús.1794 zaús.do 6 -Bochov
208 3-3170 116 769 24 909 začátek na 210 vyús.209 -Krásno
221 3-3186 494 4 766 42 5 302 vyús.ze 13 Kfely k.z.
205 3-3319 61 735 11 807 hr.kr.Plzeňského a Karlov. zaús.226
221 3-3390 203 1 723 29 1 955 vyús 219 -Pernink Horní Blatná, k.z.
221 3-3398 182 1 171 53 1 406 Horní Blatná, k.z. konec 221 před st.hr.ČR - SRN
208 3-3400 88 377 16 481 vyús.z 20 zaús.1794
210 3-3469 27 337 4 368 hr.kr.Plzeňského a Karlov. Klášter z.z.
210 3-3470 36 250 2 288 vyús.230 zaús.2119 -Prameny
212 3-3528 20 124 4 148 zaús.2118 hr.okr.Cheb a Sokolov
212 3-3529 20 124 4 148 hr.okr.Cheb a Sokolov zaús.do 6
212 3-3530 20 675 7 702 vyús.218 st.hr.ČR - SRN
213 3-3540 62 557 8 627 vyús.21313 x s 21
213 3-3546 162 1 060 17 1 239 vyús.ze 212 vyús.21313
213 3-3550 115 656 9 780 x s 21 x s 64
213 3-3560 124 285 5 414 x s 64 Liba - konec
217 3-3581 363 3 950 63 4 376 Aš, vyús.2161 Aš k.z.
217 3-3586 363 3 950 63 4 376 Aš k.z. Krásná, vyús.2175
217 3-3590 305 1 825 7 2 137 Krásná, vyús.2175 st.hr.ČR - SRN
222 3-3741 1 090 7 672 83 8 845 Chodov z.z. zaús.do 209
222 3-3746 719 2 999 17 3 735 zaús.21035 Vřesová vyús.1812
222 3-3747 1 090 7 672 83 8 845 vyús.1812 Chodov z.z.
193 3-3810 144 799 20 963 vyús.ze 205 -Žlutice zaús.207
193 3-3828 79 542 6 627 zaús.207 hr.okr.K.Vary a Plzeň-sev.
198 3-3886 478 1 774 18 2 270 vyús.ze 6 vyús.19814
212 3-5040 318 3 924 39 4 281 vyús.z 606 vyús.2123
212 3-5300 113 324 7 444 vyús.z 21 zaús.2118
00635 3-0368 - - - - Jenišov, okruž.x s MK Hory, z.z.
00635 3-0379 - - - - Hory, z.z. vyús.2098
21210 3-0438 - - - - hr.okr.Sokolov - Cheb okruž.x s MK Chebská
21210 3-0439 - - - - vyús.z 212 a 606, Kamen.Dvůr hr.okr.Sokolov a Cheb
0218 3-0456 593 2 772 21 3 386 vyús.z 21 zaús.do 606
22127 3-0482 542 4 330 19 4 891 Ostrov n.O., MK Jáchymovská Ostrov n.O.k.z.
00635 3-0985 744 9 465 72 10 281 vyús.ze 6 Jenišov, okruž.x s MK
2114 3-1030 837 7 742 82 8 661 Mariánské Lázně k.z. x s 20173, V.Hleďsebe
2114 3-1031 837 7 742 82 8 661 M.Lázně, vyús.MK Máchova Mariánské Lázně k.z.
21030 3-1140 384 3 804 30 4 218 vyús.ze 181 a 210 u Sokolova zaús.21233
21030 3-1150 236 1 408 15 1 659 zaús.21233 zaús.21042, Krajková
21030 3-1158 - - - - zaús.21042, Krajková hr.okr.Sokolov a Cheb
21042 3-1160 241 1 751 7 1 999 vyús.z 210 vyús.21036-Oloví
2161 3-1232 46 566 5 617 vyús.z 216 Aš k.z.
2161 3-1240 - - - - Aš k.z. st.hr.ČR - SRN
19829 3-2548 65 407 7 479 hr.kraje Plz.a K.V. x s 198
2114 3-2601 778 8 127 46 8 951 vyús.z 230-Mar.Lázně k.z. M.Lázně, vyús.MK Máchova
2123 3-2620 23 229 3 255 Kynšperk k.z. zaús.do 606
2123 3-2622 16 290 4 310 vyús.z 212 Kynšperk n.O. Kynšperk k.z.
2117 3-2650 23 350 5 378 vyús.z 2119 Mar.Lázně, vyús.MK Třebízského
1812 3-2727 593 1 742 24 2 359 zaús.2092-Vintířov zaús.21028-Lomnice
2119 3-2730 51 568 7 626 vyús.z 212 zaús.do 210
2118 3-2736 90 759 14 863 vyús.z 21 L.Kynžvart, zaús.do 212
20910 3-2780 36 405 14 455 vyůst.209 -Božičany Nejdek z.z.
20910 3-2781 36 405 14 455 Nejdek z.z. zaús.do 21047
2092 3-2840 235 2 160 25 2 420 Chodov k.z. zaús.do 1812-Vintířov
2092 3-2841 235 2 160 25 2 420 vyús.z 209 Chodov k.z.
21217 3-2860 136 819 25 980 x s 212 Chlum Sv.Maří
21217 3-2870 118 958 16 1 092 hr.okr.Cheb a Sokolov x s 212
21226 3-2880 460 1 295 8 1 763 vyús.z 606 vyús.21227
2141 3-2890 304 5 817 15 6 136 vyús.z 214 x s 2143
2143 3-2891 300 6 191 40 6 531 Cheb, vyús.z 606 x s 2141
21217 3-2900 190 1 096 20 1 306 vyús.z 21 Třebeň z.z.
21233 3-2916 149 1 186 16 1 351 Lítov, vyús.21234 Habartov z.z.
21233 3-2920 320 3 534 44 3 898 Habartov k.z. x s 21030
21233 3-2921 320 3 534 44 3 898 Habartov z.z. Habartov k.z.
1812 3-2936 417 1 164 27 1 608 vyús.z 222 zaús.2092-Vintířov
21047 3-2952 691 5 719 34 6 444 vyús.2194-Nejdek zaús.220-Nejdek
2194 3-2953 348 1 595 14 1 957 vyús.z 21047 Nejdek k.z.
2204 3-2970 330 2 059 44 2 433 Děpoltovice zaús.do 221
21047 3-3066 136 1 193 25 1 354 vyús.z 210-Jindřichovice vyús.21035
21047 3-3068 136 1 193 25 1 354 vyús.21035 hr.okr.Sokolov a K.Vary
21047 3-3069 136 1 193 25 1 354 hr.okr.Sokolov a K.Vary Nejdek z.z.
21012 3-3070 165 1 171 12 1 348 Kraslice k.z. Stříbrná k.z.
21012 3-3072 165 1 171 12 1 348 vyús.z 210 Kraslice k.z.
22129 3-3150 464 1 907 41 2 412 zaús.22132 vyús.22134
22127 3-3180 73 723 10 806 Ostrov n.O., k.z. Velichov
22127 3-3181 186 955 5 1 146 Ostrov n.O., MK Jáchymovská Ostrov n.O., k.z.
22127 3-3190 73 723 10 806 Velichov zaús.222
22127 3-3196 - - - - zaús.222 hr.voj.prostoru
2201 3-3210 869 3 328 12 4 209 vyús.z 220 K.Vary k.z.
2194 3-3370 348 1 595 14 1 957 Nejdek k.z. zaús.21012
2194 3-3380 174 677 13 864 zaús.21012 vyús.2209-N.Hamry
2175 3-3580 61 1 247 11 1 319 vyús.z 217 st.hr.ČR - SRN
21012 3-3600 - - - - Stříbrná k.z. hr.okr.Sokolov a K.Vary
21012 3-3610 - - - - hr.okr.Sokolov a K.Vary zaús.do 2194
21047 3-3620 81 799 36 916 Nejdek k.z. zaús.do 221 -Pernink
21047 3-3621 81 799 36 916 zaús.220 Nejdek k.z.
21047 3-3622 658 5 180 44 5 882 zaús.20910 vyús.2194-Nejdek
21047 3-3623 136 1 193 25 1 354 Nejdek z.z. zaús.20910
21035 3-3740 19 400 6 425 vyús.z 21047 zaús.do 222
1794 3-3750 24 137 4 165 vyús.z 20 -Útvina zaús.do 208
00613 3-3880 36 116 2 154 vyús.ze 6 začátek voj.prostoru
19831 3-4540 - - - - Ovesné Kladruby Závišín,zaús.do 230
2148 3-4550 316 3 019 15 3 350 Cheb - vyús.z 214 Pohrad z.z.
21320 3-4560 84 1 371 12 1 467 Cheb k.z. vyús.21329
21313 3-4570 477 3 200 41 3 718 vyús.z 213 zaús.do 21
2196 3-4590 57 511 30 598 Boží Dar, vyús.z 25 zaús.2193-Ryžovna
22212 3-4600 - - - - vyús.ze 222 Šemnice
2196 3-4610 - - - - zaús.2193-Ryžovna Potůčky, zaús.do 221
19834 3-4620 - - - - Mrázov, vyús.ze 19829 Křepkovice
19826 3-4630 78 246 6 330 vyús.ze 20-Krásné Údoli zaús.do 19824
19824 3-4640 - - - - zaús.19826 zaús.do 230-Bečov n.T.
00616 3-4660 - - - - Luka, vyús.00619 Vahaneč, zaús.do 6
2186 3-4880 - - - - Kraslice k.z. Nová Ves-konec silnice
21022 3-4890 852 4 558 22 5 432 x s 6 u Březové zaús.do 210 26
21042 3-4900 60 416 8 484 vyús.21036-Oloví zaús.do 21030-Krajková
21043 3-4910 106 1 145 8 1 259 vyús.z 210 vyús.21044-Rotava
21046 3-4920 113 960 10 1 083 Kraslice, vyús.z 210 zaús.do 2187-Bublava
21217 3-4930 317 1 538 39 1 894 Chlum Sv.Maří Citice
2099 3-5101 816 9 322 51 10 189 Sokolov z.z.(x 6) MK Jednoty
2099 3-5102 839 11 166 41 12 046 MK Jednoty zaús.do 210
21036 3-5190 232 2 067 13 2 312 vyús.z 21042 Oloví zaús.do 210 v Boučí
21026 3-5200 434 1 561 20 2 015 Dolní Rychnov, zaús.21022 zaús.do 2124
2124 3-5210 193 995 29 1 217 Kynšperk vyús.z 212 zaús.21026
22127 3-5230 542 4 330 19 4 891 vyús.z 13 Ostrov n.O., z.z.
22220 3-5330 322 1 200 34 1 556 vyús.z 22129 Dalovice, konec 22220
1947 3-5340 56 125 - 181 vyús.ze 194 zaús.1948
19814 3-5350 - - - - vyús.19815 zaús.do 208
20812 3-5360 181 295 2 478 vyús.z 208 zaús.do 00625, Žalmanov
20912 3-5378 109 929 24 1 062 Nejdek, k.z. hr okr.K.Vary a Sokolov
21041 3-5388 71 418 9 498 hr.okr.K.Vary a Sokolov zaús.do 21047
21041 3-5389 71 418 9 498 x s 21810, Šindelová hr.okr.K.Vary a Sokolov
22137 3-5390 - - - - vyús.z 221 zaús.do 25
2206 3-5400 157 1 037 6 1 200 vyús.z 220 zaús.do 2204
21810 3-5410 - - - - vyús.z 21012, Přebuz x s 21041
2172 3-5428 17 259 - 276 vyús.z 2173 st.hr.ČR - SRN
21410 3-5430 98 549 11 658 vyús.z 21 x s 21413
22128 3-5440 39 225 5 269 x s MK (býv.221) v Bystřici zaús.do 25
2187 3-5458 - - - - zaús.21046-Bublava stát.hr.se SRN
22129 3-5460 1 057 2 894 35 3 986 x s MK ul.Jáchymovská zaús.22134
1987 3-5478 - - - - vyús.ze 13 hr.kr.Karlovar.a Plzeňského
20173 3-5480 435 3 287 14 3 736 vyús.z 21, V.Hleďsebe zaús.2114, V.Hleďsebe
20173 3-5490 327 2 719 9 3 055 zaús.2114, V.Hleďsebe zaús.do 21
MK 3-0352 - - - - x s Libušina a Pražská silnice
MK 3-0354 - - - - x s I/6 okruž.x s ul.Nákladní
MK 3-0355 - - - - okruž.x s ul.Nákladní okruž.x s ul.Dolní Kamenná
MK 3-0361 - - - - okruž.x s ul.Nejdecká okruž.x s MK u Chodov.potoka
MK 3-0362 - - - - okruž.x s ul.Dolní Kamenná okruž.x s ul.Nejdecká
MK 3-0366 - - - - okruž.x s MK u Chodov.potoka okruž.x s 20 a 6I
MK 3-0481 - - - - x Nákladní / Jáchymovská Karlovy Vary k.z.
MK 3-0491 - - - - Ostrov n.O., vyús.z 221 Ostrov n.O., ul.Hroznětínská
MK 3-0500 - - - - Ostrov n.O., ul.Hlavní Ostrov n.O.k.z.
MK 3-0501 - - - - Ostrov n.O., ul.Hroznětínská Ostrov n.O., ul.Hlavní
MK 3-0981 - - - - x s ul.Hamerská x s Pražská silnice a Hynaisova
MK 3-1022 - - - - za na 212-Mar.Lázně konec na 212
MK 3-1032 - - - - x s MK- Ruská MK - Reitenbergerova
MK 3-1033 - - - - vyús.z ul.Hl.třída-M.Láz. x s ul.Karlovarská
MK 3-1034 - - - - x s 2114 x s MK- Ruská
MK 3-1234 - - - - Aš, vyús.z 216 Aš, zaús.do 64
MK 3-2611 - - - - MK - Parking centrum Mar.Lázně k.z.-zaús.do 2117
MK 3-2839 - - - - x s 220 konec na MK Svobodova
MK 3-2850 - - - - Sokolov k.z. x se 181
MK 3-2851 - - - - vyús.ze 21029 -Sokolov Sokolov k.z.
MK 3-2852 - - - - 181- Sokolov 2099 - Sokolov
MK 3-2941 - - - - x s MK, ul.Z.míru x s 220
MK 3-2943 - - - - x s MK, ul.Borová x s 220
MK 3-2947 - - - - vyús.ze 6I -K.Vary x s MK, ul.Z.míru
MK 3-3001 - - - - vyús.II/222
MK 3-3182 - - - - Ostrov n.O., vyús.z 221 Ostrov n.O., zaús do 221
MK 3-4671 - - - - nám.Republiky, x s ul.Západní nájezd na I/6
MK 3-4672 - - - - okruž x Kpt.Jaroše / Západní / Plzeňská x Kpt.Jaroše / Závodní
MK 3-4673 - - - - most 1.Máje, okruž.x s ul.Vítězná/Horova/Bezručova odb.k nádraží ČD
MK 3-4674 - - - - vyús.z I/6 začátek ul.Lidická
MK 3-4675 - - - - nám.Republiky, x s Chebský most x s I/20
MK 3-4676 - - - - okruž.x s ul.Západní mimoúr.x s I/6